• 1985 – 1990

  Konzervatórium v Košiciach (kontrabas – Tibor Velíšek)

 • 1990 – 1995

  VŠMU (Radoslav Šašina)

 • 2001 – 2002

  Schola Cantorum Basiliensis (kontrabas s tzv. viedenským ladením – David Sinclair)

 • -

  kontrabasové kurzy: Viedeň (Ludwig Streicher a Joseph Niedermammer), Kroměříž (Miloslav Gajdoš, Ovidiu Badila) a kláštor Michaelstein (David Sinclair)

Centrom záujmu Jána Krigovského je interpretácia komornej a sólovej tvorby ako aj orchestrálna hra. Ako komorný hráč spolupracuje s mnohými súbormi, predovšetkým so súbormi špecializujúcimi sa na starú hudbu: Wiener Accademie (Martin Haselböck), Ars Antiqua Austria (Gunar Letzbor), La Cetra Basel (Ciara Banchini), Capriccio Basel, Freitags Accademie Bern, Royal Orquestra Catalunia (Jordi Savall), Collegium Marianum Praha (Jana Semerádová), Collegium 1704 Praha (Václav Luks), La Fioritta Basel, Freiburg Barock Orchester, medzinárodné združenie Octet Ampion (získal 1. cenu na súťaži klasicistických nástrojov v Holandsku, 2003) a s domácim zoskupením pre súčasnú hudbu Alea (ved. Boris Lenko). Jeho umeleckými partnermi boli o. i. Bohdan Warchal, Ewald Danel, Peter Zajíček, Miloš Valent, Alexander Jablokov – vn; Jozef Podhoranský – vc, Magdaléna Kožená – ms, a dirigentské osobnosti Claudio Abbado, Serge Baudo, Jordi Savall, René Jacobs, Sigiswald Kuijken a ďalší. Sólisticky spolupracoval s domácimi telesami Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Musica aeterna a s mnohými zahraničnými, ako napr. L´Orfeo v Linci, Capriccio Basel, Konzerthaus Viedeň a Musikverrein Viedeň. V priebehu štúdia a po jeho ukončení pôsobil v početných orchestroch a súboroch na Slovensku (ŠF Košice, Št. divadlo Košice, Komorná opera Bratislava, SĽUK, ŠKO Žilina, SND Bratislava, Musica aeterna a ď.). Ján Krigovský sa predstavil sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných festivaloch domácich (BHS, Dni starej hudby Bratislava a Košice, Košická hudobná jar, Melos-Étos) a zahraničných (Pražská hudobná jar, Wiener Festspielwochen, Salzburger Festspielwochen, Festspielwochen in München, ďalej na festivaloch starej hudby v Taliansku (Cremona, Rím, Pizza), Rakúsku (Linc, Innsbruck), Švajčiarsku (Basel, Zürich, Bern), Nemecku (Berlín, Bonn, Frankfurt, Strassburg, Schwetzingen), Holandsku (Amsterdam, Den Haag) a v Španielsku (Barcelona)). 

Pedagogicky je aktívny nepretržite už od štúdia na VŠMU. Vyučoval na Konzervatóriu v Žiline (1994 – 1996) a na Súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch (1996 – 2001). Od roku 2000 pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2002 na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ako komorný hráč nahrával pre slovenský, český, nemecký (CPO, WDR, NDR, ZDF), rakúsky (ORF, ORF1, Institut fur Tyroler Musikforschung Innsbruck) a francúzsky (Pan Clasic, Arcana) rozhlas a televíziu. Koncertne sa venuje tiež hre na husle, píšťalky, cimbal, klavír a spevu.

"Je vyhľadávaným kontrabasistom predovšetkým v súboroch autentickej interpretácie, ako aj v súboroch pre súčasnú, ľudovú a experimentálnu hudbu, a to pre jeho hráčsku zručnosť, muzikalitu a kvalitu zvukového prejavu. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 97-98.)

 

V súčasnosti okrem toho, že učí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, je vedúcim súborov Collegium Wartberg, Alea Band, BassBand. V Senci založil Slovenský kontrabasový klub, v rámci ktorého pripravuje workshopy, festival BassFest v Banskej Bystrici (pravidelne od roku 2010), ako aj ďalšie podujatia.

 

x