• 1985 – 1990

  Konzervatórium v Košiciach (kontrabas – Tibor Velíšek)

 • 1990 – 1995

  VŠMU (kontrabas – Radoslav Šašina)

 • 1994 – 1996

  pedagóg na Konzervatóriu v Žiline

 • 1996 – 2001

  pedagóg na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

 • od 2000

   pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

 • 2001 – 2002

  Schola Cantorum Basiliensis (kontrabas s tzv. viedenským ladením – David Sinclair)

 • od 2002

  pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2010

  zakladateľ občianskeho združenia Slovak Double Bass Club, v rámci ktorého organizuje majstrovské kurzy BassFest+ Banská Bystrica a Medzinárodnu kontrabasovú sútaž Carla Dittersa Von Dittersdorfa

 • 2012

  založenie hudobného benefičného festivalu Musica Perennis Iuventutis v Senci a Musica Perennis Sancti Benedicti v Hronskom Beňadiku

 • 2012

  založenie ansámblu Collegium Wartberg

 • 2013

  zakladateľ kontrabasového kvarteta BassBand

 • od 2021

  profesor na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (kontrabas)

 • 2021

  člen poroty interpretačnej súťaže WorldVision Music Contest

"Je vyhľadávaným kontrabasistom predovšetkým v súboroch autentickej interpretácie, ako aj v súboroch pre súčasnú, ľudovú a experimentálnu hudbu, a to pre jeho hráčsku zručnosť, muzikalitu a kvalitu zvukového prejavu. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 97 – 98.)

Kontrabasové kurzy: Viedeň (Ludwig Streicher a Joseph Niedermammer), Kroměříž (Miloslav Gajdoš, Ovidiu Badila) a kláštor Michaelstein (David Sinclair)

Centrom záujmu Jána Krigovského je interpretácia komornej a sólovej tvorby ako aj orchestrálna hra. Ako komorný hráč spolupracuje s mnohými súbormi, predovšetkým so súbormi špecializujúcimi sa na starú hudbu: Wiener Accademie (Martin Haselböck), Ars Antiqua Austria (Gunar Letzbor), La Cetra Basel (Ciara Banchini), Capriccio Basel, Freitags Accademie Bern, Royal Orquestra Catalunia (Jordi Savall), Collegium Marianum Praha (Jana Semerádová), Collegium 1704 Praha (Václav Luks), La Fioritta Basel, Freiburg Barock Orchester, medzinárodné združenie Octet Ampion (získal 1. cenu na súťaži klasicistických nástrojov v Holandsku, 2003) a s domácim zoskupením pre súčasnú hudbu Alea (ved. Boris Lenko). Jeho umeleckými partnermi boli o. i. Bohdan Warchal, Ewald Danel, Peter Zajíček, Miloš Valent, Alexander Jablokov, Jozef Podhoranský, Magdaléna Kožená a dirigentské osobnosti Claudio Abbado, Serge Baudo, Jordi Savall, René Jacobs, Sigiswald Kuijken a ďalší. Sólisticky spolupracoval s domácimi telesami Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, Musica aeterna a s mnohými zahraničnými, ako napr. L´Orfeo v Linci, Capriccio Basel, Konzerthaus Viedeň a Musikverein Viedeň. V priebehu štúdia a po jeho ukončení pôsobil v početných orchestroch a súboroch na Slovensku (ŠF Košice, Štátne divadlo Košice, Komorná opera Bratislava, SĽUK, ŠKO Žilina, SND Bratislava, Musica aeterna a ď.). Ján Krigovský sa predstavil sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných festivaloch domácich (BHS, Dni starej hudby Bratislava a Košice, Košická hudobná jar, Melos-Étos) a zahraničných (Pražská hudobná jar, Wiener Festspielwochen, Salzburger Festspielwochen, Festspielwochen in München, ďalej na festivaloch starej hudby v Taliansku (Cremona, Rím, Pizza), Rakúsku (Linz, Innsbruck), Švajčiarsku (Basel, Zürich, Bern), Nemecku (Berlín, Bonn, Frankfurt, Štrasburg, Schwetzingen), Holandsku (Amsterdam, Den Haag) a v Španielsku (Barcelona)). 

Ako komorný hráč nahrával pre slovenský, český, nemecký (CPO, WDR, NDR, ZDF), rakúsky (ORF, ORF1, Institut fur Tyroler Musikforschung Innsbruck) a francúzsky (Pan Classic, Arcana) rozhlas a televíziu. Koncertne sa venuje tiež hre na husle, píšťalky, cimbal, klavír a spevu.

x