Kontrabasové kvarteto bolo založené v roku 2010 v Bratislave a je jedným zo zoskupení, ktoré vzniklo popri aktivitrách občianskeho združenia Slovak Double Bass Club. Členmi kvarteta sú poprední slovenskí interpreti, ktorých snahou je prezentovať možnosti využitia kontrabasu nielen ako orchestrálneho nástroja, ale i nástroja sólového.

Repertoár kvarteta zahŕňa nevšedné aranžmány diel od klasiky cez jazz, swing až po populárnu hudbu. Okrem toho sa súbor špecializuje aj na uvádzanie pôvodných a originálnych skladieb napísaných pre štyri kontrabasy od autorov svetovej, ale i domácej hudobnej scény. Na debutovom CD kvarteta z roku 2015 sa nachádzajú výlučne originálne kompozície autorov ako M. Lejava, L. Chuťková, S. Palúch, M. Comendant, V. Jaš, P. Bodnár, J. Korza, J. Gréner, H. Neugebauer, R. Catalá.

Teleso má za sebou rad úspešných projektov a predstavení (o. i. koncertné programy so spevákom Martinom Babjakom, či Máriou Čírovou). 


x