• -

    Konzervatórium v Bratislave (kontrabas - Rastislav Sokol)

  • -

    VŠMU (kontrabas - Radoslav Šašina)

  • Interpretačné kurzy:

    v nemeckom Mainzi (Franco Petracchi) a v českej Bechyni (Tomáš Lom)

Marián Vavro pôsobil v orchestroch v zahraničí (Young Janáček Philharmonie pod vedením Jana Lathama Koeniga, Orchester Institut Attergau pod vedenim Sira Nevilla Marrinera, IJSO Bremen) a na Slovensku (SOSR, Slovenská filharmónia, komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana). V súčasnosti je prvým hráčom skupiny kontrabasov v orchestri Opery SND.

x