08.02.

2022

Marek Piaček: Päť štúdií

pre klavírne kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mucha Quartet, Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn)

14.10.

2018

Vladimír Godár: Hudba pre Martina Šulíka

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Agnesa Ferienčíková (cmb)

29.04.

2017

Miroslav Tóth: Klavírne kvinteto

Prvé uvedenie v zahraničí

Atrium Žižkov, Praha, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), FAMA Quartet

12.11.

2016

Ilja Zeljenka: 24 prelúdií

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

24.10.

2015

Miroslav Tóth: Klavírna sonáta

Prvé uvedenie na Slovensku

Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

24.10.

2015

Jozef Kolkovič: Klavírna sonáta č. 2 "Temer ticho"

Prvé uvedenie na Slovensku

Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

24.10.

2015

Marián Zavarský: Piano Sonata

Prvé uvedenie na Slovensku

Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

11.06.

2014

Miroslav Tóth: Smutný valčík

Koncert pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)

11.06.

2014

Marián Zavarský: Untitled Pictures

pre orchester a sólový klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)

19.11.

2012

Ilja Zeljenka: 6 aforizmov

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

(Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

11.11.

2010

Viliam Gräffinger: Etuda (in C)

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

11.11.

2010

Viliam Gräffinger: Etuda (in Des)

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

11.11.

2010

Lucia Papanetzová: Sonáta II

pre husle (violu) a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)

11.11.

2010

Jevgenij Iršai: Sonata quasi sonata

Sonáta pre klavír č. 4

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

06.11.

2010

Miroslav Tóth: Smutný Chopin a štyri prelúdia

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

10.09.

2010

Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)

17.06.

2010

Alexej Temnov: Portréty

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

10.12.

2008

Ilja Zeljenka: Deväť skladieb

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

19.11.

2008

Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)

17.12.

2007

Daniel Matej: Lynch Variations

(on Passus Duriusculus Rhetoricus)

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

17.12.

2007

Egon Krák: Mic♭ro

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

17.12.

2007

Jozef Kolkovič: Take the Fifth

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

17.12.

2007

Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

08.11.

2007

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 23

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

13.10.

2007

Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

20.09.

2007

Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

20.09.

2007

Daniel Matej: Lynch Variations

(on Passus Duriusculus Rhetoricus)

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

20.09.

2007

Egon Krák: Mic♭ro

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

20.09.

2007

Jozef Kolkovič: Take the Fifth

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

26.11.

2006

Marek Piaček: Vidmodéva

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

19.12.

2004

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

28.11.

2004

Ilja Zeljenka: Sonety Orfeovi

3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)

16.11.

2004

Rastislav Dubovský: Colours

pre komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)

16.11.

2004

Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

14.11.

2004

Zoltán Bognár: Klavírna skladba II

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

18.02.

2004

Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

15.11.

2003

Lucia Papanetzová: Passacaglia

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)

09.11.

2003

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 15

(v jednej časti) pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

26.02.

2003

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

2003

Zoltán Bognár: Klavírna skladba I

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Orfeus, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

26.10.

2002

Ilja Zeljenka: Fragment

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

26.10.

2002

Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

09.12.

2001

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 9

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

2000

Lucia Papanetzová: Modlitba

Pieseň pre mezzosoprán a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK

INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)

16.12.

1999

Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.

(klavírny cyklus)

Prvé uvedenie na Slovensku

Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

16.12.

1999

Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

16.12.

1997

Ilja Zeljenka: Aforizmy

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

9.

1988

Ilja Zeljenka: Malá suita

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

1976

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 08.02.

  2022

  Marek Piaček: Päť štúdií

  pre klavírne kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mucha Quartet, Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn)

 • 14.10.

  2018

  Vladimír Godár: Hudba pre Martina Šulíka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Agnesa Ferienčíková (cmb)

 • 12.11.

  2016

  Ilja Zeljenka: 24 prelúdií

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 24.10.

  2015

  Miroslav Tóth: Klavírna sonáta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 24.10.

  2015

  Jozef Kolkovič: Klavírna sonáta č. 2 "Temer ticho"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 24.10.

  2015

  Marián Zavarský: Piano Sonata

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nové klavírne sonáty, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 11.06.

  2014

  Miroslav Tóth: Smutný valčík

  Koncert pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)

 • 11.06.

  2014

  Marián Zavarský: Untitled Pictures

  pre orchester a sólový klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)

 • 19.11.

  2012

  Ilja Zeljenka: 6 aforizmov

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  (Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 11.11.

  2010

  Viliam Gräffinger: Etuda (in C)

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 11.11.

  2010

  Viliam Gräffinger: Etuda (in Des)

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 11.11.

  2010

  Lucia Papanetzová: Sonáta II

  pre husle (violu) a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 11.11.

  2010

  Jevgenij Iršai: Sonata quasi sonata

  Sonáta pre klavír č. 4

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 06.11.

  2010

  Miroslav Tóth: Smutný Chopin a štyri prelúdia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 10.09.

  2010

  Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)

 • 17.06.

  2010

  Alexej Temnov: Portréty

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 10.12.

  2008

  Ilja Zeljenka: Deväť skladieb

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 19.11.

  2008

  Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)

 • 08.11.

  2007

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 23

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 13.10.

  2007

  Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 20.09.

  2007

  Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 20.09.

  2007

  Daniel Matej: Lynch Variations

  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 20.09.

  2007

  Egon Krák: Mic♭ro

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 20.09.

  2007

  Jozef Kolkovič: Take the Fifth

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 26.11.

  2006

  Marek Piaček: Vidmodéva

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

 • 19.12.

  2004

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 28.11.

  2004

  Ilja Zeljenka: Sonety Orfeovi

  3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 16.11.

  2004

  Rastislav Dubovský: Colours

  pre komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)

 • 16.11.

  2004

  Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 14.11.

  2004

  Zoltán Bognár: Klavírna skladba II

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 18.02.

  2004

  Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 15.11.

  2003

  Lucia Papanetzová: Passacaglia

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)

 • 09.11.

  2003

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 15

  (v jednej časti) pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 26.02.

  2003

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2003

  Zoltán Bognár: Klavírna skladba I

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Orfeus, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 26.10.

  2002

  Ilja Zeljenka: Fragment

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 26.10.

  2002

  Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 09.12.

  2001

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 9

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2000

  Lucia Papanetzová: Modlitba

  Pieseň pre mezzosoprán a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 16.12.

  1999

  Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.

  (klavírny cyklus)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 16.12.

  1999

  Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 16.12.

  1997

  Ilja Zeljenka: Aforizmy

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 9.

  1988

  Ilja Zeljenka: Malá suita

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 29.04.

  2017

  Miroslav Tóth: Klavírne kvinteto

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Atrium Žižkov, Praha, CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), FAMA Quartet

 • 17.12.

  2007

  Daniel Matej: Lynch Variations

  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 17.12.

  2007

  Egon Krák: Mic♭ro

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 17.12.

  2007

  Jozef Kolkovič: Take the Fifth

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 17.12.

  2007

  Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

Zahraničné

x