• 1988 – 1992

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara, Jozef Luptáčik st.)

 • 1992 – 1997

  VŠMU (Jozef Luptáčik st.)

 • 2007 – 2011

  VŠMU, doktorandské štúdium (Jiří Hlaváč)

 • od 1993

  prvý sólový klarinetista Slovenskej filharmónie

 • od 2002

  pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2011

  odborný asistent hry na klarinete na HTF VŠMU

So SF absolvoval ako sólista koncerty doma i v zahraničí, spolupracoval aj s ďalšími orchestrami: United Orchestra, SKO Bohdana Warchala, Pražský rozhlasový orchester, ŠKO Žilina, ŠF Košice. Aktívny je aj v oblasti komornej hudby, člen komorných súborov: Slovenské dychové kvinteto (Istropolis Quintet), Akademické dychové trio, Bratislavské dychové okteto.

 „Sólové kreácie Jozefa Luptáčika ml. odrážajú jeho mimoriadnu muzikalitu. „...Zrejme zdedil po otcovi a cvikom vylepšil vrodené dispozície ... Umožňujú mu rozvinúť pred poslucháčom neobyčajne širokú paletu tých najjemnejších odtienkov. No je nielen zázračným maliarom farieb, ale aj skvelým muzikantom. Vďaka pevnému rytmickému cíteniu skvele drží líniu skladieb a napĺňa ju intenzívnym výrazom.“ (Vladimír Čížik; In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 109-111.)

x