Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

  Pravda / Kultúra, 17. 12. 2013

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický hudobný sviatok

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 10 – 12

 • 2004

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: V rámci cyklov D a E sa 4. a 5. novembra predstavil..

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 20

 • 2004

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu..

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 18

 • 2004

  -LD-: Miniprofil HŽ: Jozef Luptáčik

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 1, s. 10 – 11

 • 2003

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Hommage à Prokofiev

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 11, s. 25

 • 2003

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Moyzesovci v Slovenskom rozhlase

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 7 – 8, s. 28

 • 2003

  HORKAY, Tomáš: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 18

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: S exportnou kvalitou

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 8
  (Mirbach, 18. 1. 1998 matiné s klaviristkou Máriou Heinzovou, vysoké hodnotenie koncertného výkonu)

 • 1998

  JAVORSKÝ, Igor: SF v novembri

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 8
  (recenzia výkonu 20. a 21. 11. 1997 – dir. Jeróme Koltenbach – jedno zo sól v Mozartovej Haffnerovej symfónii)

 • 1996

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Rozhlas medzinárodne

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 19, s. 11
  (Pri 70. výročí rozhlasu účinkoval v priamom prenose SR a ORF na zámku Voslau v Rakúsku ako člen Slovenského dychového kvinteta – o. i. Šimon Jurovský)

 • 1995

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 8, s. 4
  (Pod taktovkou Ondreja Lenárda, 30. a 31. 3. predniesol sólo v Duet-Concertino od Richarda Straussa)

 • 1995

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Melos-Étos '95 – medzinárodný festival súčasnej hudby

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 10
  (Ako komorný hráč účinkoval v skladbách Vladimíra Godára a Henryka Mikolaja Góreckého)

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Koncertná pulzácia

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 18, s. 4
  (V rámci KL '95 v Klariskách vystúpil ako člen Filharmonického tria (s Romanom Mešinom a Igorom Fáberom))

 • 1994

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 11, s. 4
  (4. 3. 1994 pod taktovkou Ondreja Lenárda predniesol sólo v Debussyho Rapsódii)

 • 1992

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Využité príležitosti

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 11, s. 10
  (recenzia, Žilina 7. 4. 1992 na koncerte poslucháčov slovenských konzervatórií vystúpil s otcom v rámci Festivalu mladých koncertných umelcov krajín Hexagonály. V Koncerte Es dur pre dva klarinety a klavír Friedricha Hoffmeistera s klaviristkou Evou Mazan)

x