• 1962 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)

 • 1969 – 1973

  VŠMU (Edmund Bombara)

 • 1970, 1971

  Interpretačné kurzy Praha (Vladimír Říha)

 • od 1968

  prvý klarinetista a od 1971 vedúci klarinetovej skupiny Slovenskej filharmónie

 • 1971

  účasť na medzinárodnej prehliadke mladých interpretov Interpódium v rámci BHS (ako študent VŠMU)

 • 1978

  premiérové uvedenie Concertina pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa na festivale Pražská jar (Českú filharmóniu dirigoval Zdeněk Košler)

 • od 1970

  člen Bratislavského dychového kvinteta (dvadsaťročné pôsobenie)

 • 1994 – 2004

  zakladajúci a dlhoročný člen Filharmonického dychového okteta

 • 1979 – 1980

  pedagóg hry na klarinete na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1982

  pedagóg hry na klarinete na VŠMU (1991 docent)

Jozef Luptáčik ako sólista mnohokrát koncertoval doma i v zahraničí. Popri koncertnej činnosti sa venoval aj nahrávaniu, jeho diskografia zahrňuje repertoár od klasicizmu až po súčasnosť, vrátane slovenských autorov.

Ako pedagóg vychoval veľký počet umelcov, vynikajúcich sólistov, orchestrálnych hráčov i pedagógov. K jeho žiakom patrili napr. Vladimír Halmeš, Saša Jaško, Jozef Uhliar, Jozef Eliáš, Jozef Luptáčik, ml., Ronald Šebesta, Marián Chládecký, Bibiána Bieniková, Adrián Golec, Henrich Kristman, Martin Švec, Radoslav Solárik, Matej Drlička a ď. Bol predseda Umeleckej rady SF a tiež porotca medzinárodných klarinetových súťaží.

„Ojedinelé dispozície mu dovoľovali tvoriť s ľahkosťou a priam fascinujúco – najmä v jemnejších registroch – bohato tieňovaný tón. Svoj prejav umocňoval prirodzenou muzikalitou, takže sa stával hybnou silou prúdenia hudby, a to bez ohľadu na to, či hral ako sólista – s orchestrom, klavírom, alebo komorný hráč.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 121-125.)

x