• 1979 – 1985

  Konzervatórium v Košiciach (husle – Štefan Demeter)

 • 1985 – 1990

  huslista v orchestri Divadla Jonáša Záborského v Prešove

 • 1986

  spolu s Martinom Marinčákom zakladateľ skupiny Ali Ibn Rachid

 • 1990

  príchod do Bratislavy

 • 1991

  člen divadelného združenia Stoka, kde pôsobil ako hudobník, skladateľ a herec

 • od 1995

  člen súboru Požoň sentimentál

 • 1996 – 1999

  štúdium na VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)

 • 1999

  spoluzakladateľ skupiny Dogma spolu s Martinom Burlasom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom

 • 2000

  spoluzakladateľ Združenia pre súčasnú operu (spolu s Martinom Burlasom, Monikou Čertezni, Ingrid Hrubaničovou, Máriusom Kopcsayom, Zuzanou Piussi)

"Burgrova skladateľská identita je výsledkom stretu rôznych svetov a tak (ako u Martina Burlasa či Mariána Vargu) jeho hudobná aktivita prekračuje žánrové hranice. S divadlom ho spája pôsobenie v súbore Stoka, s rockovou hudbou vlastná skupina Ali Ibn Rachid a k tzv. vážnej hudbe ho vedie schopnosť abstrahovať od módnych trendov a sledovať líniu svojského spôsobu vyjadrenia. Jeho hudba odráža viac polemický a relativistický aspekt súčasnej tvorby než aspekt technologický, t. j. viac sa sústreďuje na hodnoty skryté za vrstvou vyjadrovacích prostriedkov. To ho spája s celou skupinou jemu generačne blízkych skladateľov, no Burgr zostáva sám sebou a niekde na polceste medzi intuitívnou a akademicky podkutou kompozíciou tvorí skladby, ktorých lyrické jadro je často zahalené alúziami a hrou kontextov. Jeho divadelné piesne a krátke hudobné útvary stavajú pred poslucháča viacrozmerný svet odkazov na žáner umelej, ľudovej piesne či šansónu a zdanlivé smerovanie k persifláži sa v nich často prudko zmení na efekt pravého opaku – prostého odhaleného citu."

(ZAGAR, Peter: Ľubomír Burgr. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 57.)

x