Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • -1

  Kríza opery v čase postmoderny (Christopher Marthaler- The unanswered question)

  Posledná sezóna? (sprievodca po divadelnej sezóne 1998/99), 1999, Divadelný ústav, Bratislava, s. 203 – 218

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  Lenkov Haydn

  Pravda, 15. 2. 2011, roč. 21, č. 37, s. 34

Personálna bibliografia

 • 2009

  Peter a Lucia

  KOD, 2009, č. 6, s. 22 – 25

 • 1999

  Hetstato

  Divadlo v medzičase, 1999, č. 3 – 4, s. 12 – 13

Bibliografia – Recenzie

 • 2020

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

  (selected works 2000 - 2009)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 11

 • 2008

  ČAJKOVÁ, Jaroslava: Divadlo si vystačí bez hudby

  Javisko, 2008, č. 4, s. 14 – 17

 • 2007

  ŠEDIVÁ, Barbora: Absolútna nerovnováha

  3/4 revue, 2007, č. 21/22, s. 25 – 29

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, M.: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra

  Hudobný život, 2004, č. 9, s. 40 – 41

 • 2003

  REHÁK, Oliver: Niečo je zhnité vo fungované kultúry : s hercom, režisérom a hudobníkom Ľubom Burgrom o tom, že ...

  Sme, 9. 8. 2003, č. 30, s. 9 – 10

 • 2002

  BURGR, Ľubomír – MALITI, Romana – FERENCZOVÁ, Zuzana – JANKŮ, Peter – GAŠPAROVÁ, Anna: Nové divadelné priestory

  Javisko, 2002, č. 7, s. 4 – 7

 • 2002

  SOTNÍK, Alexander: Nezmar v ľudskej podobe

  Profit, 2002, č. 27, s. 42 – 43

 • 2002

  SOTNÍK, Alexander: Nezmar v ľudskej podobe : "keby som mal štátnu moc, okamžite by som zrušil ministerstvo kultúry," hovorí predseda Združenia pre súčasnú operu Ľubo Burgr

  Profit, 2002, č. 27, s. 42 – 43

 • 2002

  KREKOVIČ, Slávo: Burgr king

  3/4 revue, 2002, č. 13, s. 14 – 17

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 85 – 86

 • 2001

  REHÁK, Oliver: Ľudia majú chuť robiť niečo spolu : rozhovor s hercom a hudobníkom Ľubom Burgom

  Hospodárske noviny, 17. 4. 2001, č. 74, s. 8

 • 2000

  GAJDOŠOVÁ, Eva: Divadelník Ľubomír Burgr

  Javisko, 2000, č. 11, s. 2 – 5

 • 1995

  GAJDOŠOVÁ, Eva: Čo vidím, čo počujem

  Tanec, 1995, č. 2, s. 20

x