2020

KOLÁŘ, Robert: Pavol Malovec: Sequentia [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 57

2019

VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 16 – 17

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019

15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

2006

MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

2004

GODÁR, Vladimír: Duchovná tvorba Pavla Malovca

Slovo, 2004, č. 25

1995

MALOVEC, Pavol: Sakrálne versus profánne?

Slovenská hudba, 1995, č. 1, s. 17 – 19

1995

LETZ, Róbert: Umenie v katakombách? Rozhovor s Pavlom Malovcom

Proglas, 1995, roč. 6, č. 1, s. 3 – 4

1994

MALOVEC, Pavol: Jacques Maritain

Katolícke noviny, 1994, č. 18, s. 8

1993

MALOVEC, Pavol: Olivier Messiaen

Katolícke noviny, 1993, č. 20, s. 10

1981

k-v: Absolventi Konzervatória v Bratislave

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 15, s. 2

Personálna bibliografia

 • 2006

  MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

 • 1995

  MALOVEC, Pavol: Sakrálne versus profánne?

  Slovenská hudba, 1995, č. 1, s. 17 – 19

 • 1994

  MALOVEC, Pavol: Jacques Maritain

  Katolícke noviny, 1994, č. 18, s. 8

 • 1993

  MALOVEC, Pavol: Olivier Messiaen

  Katolícke noviny, 1993, č. 20, s. 10

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Duchovná tvorba Pavla Malovca

  Slovo, 2004, č. 25

Bibliografia – Recenzie

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Pavol Malovec: Sequentia [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 57

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 16 – 17

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

 • 1995

  LETZ, Róbert: Umenie v katakombách? Rozhovor s Pavlom Malovcom

  Proglas, 1995, roč. 6, č. 1, s. 3 – 4

 • 1981

  k-v: Absolventi Konzervatória v Bratislave

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 15, s. 2

x