1981

Pionierom

Rok vzniku: pred 1981

Obsadenie: CB

1980

Čin-čin

Rok vzniku: 1980

Text: J. Krčméry podľa Ľ. Podjavorinskej

1977

Dreváky

Komická opera v jednom dejstve (2 obrazoch)

Rok vzniku: 1977

Text: Jaroslav Meier podľa G. de Maupassanta

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1976

Tance z môjho kraja

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:09:00

1975

Noc pred nesmrteľnosťou

Rok vzniku: 1975

Text: Jaroslav Meier podľa A. Arbuzova

Trvanie: 00:33:00

1970

Mojim deťom

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: v, pf

Text: J. V. Sládek, J. Smrek

Trvanie: 00:05:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1968

Desať malých skladieb

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

Vydavateľ: Panton, Hudobný fond

1965

Malá baroková serenáda

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: 9fiati

Trvanie: 00:06:00

1965

Dva sonety

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: br, org

Text: M. Buonarroti, V. Turčány

Trvanie: 00:08:00

1963

Dievčatko so zápalkami

Rok vzniku: 1963

Text: Jaroslav Meier

Trvanie: 00:30:00

1962

Slohy lásky

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: br, pf

Text: S. Ščipačev

Trvanie: 00:09:00

1962

Piesne z môjho kraja

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: br, orch

Trvanie: 00:08:00

1956

Toccata et Fuga

pre organ

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: org

Trvanie: 00:08:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1956

Prelúdium a dvojitá fuga

pre klavír

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:07:30

?

Noc a deň

moteto na verše Jána Smreka

?

Vzkriesenie

Obsadenie: br, CM, orch

Text: M. Lajčiak

?

Aká to vôňa

Obsadenie: v, CM, orch

Text: Š. Žáry

?

A. Zimmerman: Missa pastoralis

Obsadenie: vv, CM, orch

?

J. L. Bella: V tichej noci

Obsadenie: br, CM, org, orch

?

J. M. Sperger: Concert

Obsadenie: cb, orch

?

J. S. Bach: Toccata a fuga (Dorická)

Obsadenie: orch

?

J. S. Kusser: Erindo

dramma giocoso per musica; inštrumentácia opery

Text: Jela Krčméry

Trvanie: 01:30:00

?

Bratislavský valčík

1923

javiskové

 • Noc a deň

  moteto na verše Jána Smreka

 • Bratislavský valčík

opera

 • 1980

  Čin-čin

  Rok vzniku: 1980

  Text: J. Krčméry podľa Ľ. Podjavorinskej

 • 1977

  Dreváky

  Komická opera v jednom dejstve (2 obrazoch)

  Rok vzniku: 1977

  Text: Jaroslav Meier podľa G. de Maupassanta

  Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

 • 1975

  Noc pred nesmrteľnosťou

  Rok vzniku: 1975

  Text: Jaroslav Meier podľa A. Arbuzova

  Trvanie: 00:33:00

balet

 • 1963

  Dievčatko so zápalkami

  Rok vzniku: 1963

  Text: Jaroslav Meier

  Trvanie: 00:30:00

symfonický orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1962

  Piesne z môjho kraja

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: br, orch

  Trvanie: 00:08:00

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

 • Vzkriesenie

  Obsadenie: br, CM, orch

  Text: M. Lajčiak

 • Aká to vôňa

  Obsadenie: v, CM, orch

  Text: Š. Žáry

jeden sólový nástroj a orchester

klavír a klavír 4-ručne

 • 1968

  Desať malých skladieb

  Rok vzniku: 1968

  Obsadenie: pf

  Vydavateľ: Panton, Hudobný fond

 • 1956

  Prelúdium a dvojitá fuga

  pre klavír

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 00:07:30

organ

dva nástroje

deväť nástrojov

 • 1965

  Malá baroková serenáda

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: 9fiati

  Trvanie: 00:06:00

16–20 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1965

  Dva sonety

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: br, org

  Text: M. Buonarroti, V. Turčány

  Trvanie: 00:08:00

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

úpravy

 • A. Zimmerman: Missa pastoralis

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • J. L. Bella: V tichej noci

  Obsadenie: br, CM, org, orch

 • J. M. Sperger: Concert

  Obsadenie: cb, orch

 • J. S. Bach: Toccata a fuga (Dorická)

  Obsadenie: orch

 • J. S. Kusser: Erindo

  dramma giocoso per musica; inštrumentácia opery

  Text: Jela Krčméry

  Trvanie: 01:30:00

detský zbor

x