• 1988 – 1994

  Konzervatórium v Košiciach (organ – Emília Dzemjanová, klavír – Milada Reiprichová)

 • 1994 – 1999

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (organ – Hans Haselböck, Michael Radulescu)

 • 1999 – 2001

  Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, cycle de perfectionnement (organ – Olivier Latry, Michel Bouvard)

 • 2000 – 2002

  Conservatoire national supérieur v Lyone, cycle de perfectionnement (organová improvizácia – Loic Mallié)

 • -

  vďaka prestížnej nadácii Fondation de France – La Bourse Nadia et Lily Boulanger a Mécénat musical Société Générale účasť na majstrovských interpretačných kurzoch:

 • 1993

  Norimberg, Nemecko; 1994, 1995 Piešťany (Ferdinand Klinda); 1995 Saint-Antoine l’Abbaye, Francúzsko (André Isoir, Ewald Koimann), 1995, 1996 Altenberg, Nemecko (Patrick Delabre, Gerd Wachowski, Wolfgang Seifen); 2005 Granada, Španielsko (Montserrat Torrent – španielska hudba, Georges Guillard – J. S. Bach a stará francúzska hudba) a i.

 • 1999 – 2002

  titulárna organistka v kostole sv. Terézie v Lisieux v Paríži Boulogne (FR)

 • 2002 – 2003

  rezidenčná organistka v Sapporo Concert Hall KITARA (Japonsko)

 • 2003 – 2011

  titulárna organistka v Saint Martin des Champs v Paríži

 • 1992 – 1994

  pedagogička ZUŠ Spišská Nová Ves

 • 1992 – 1994

  asistentka Emílie Dzemjanovej na Konzervatóriu v Košiciach (v kurze pre diecéznych organistov v odbore improvizácia)

 • od 2008

  pedagogička improvizácie na hudobnej akadémii Musikene – Centro Superior de Música del País Vasco v San Sebastiane (Španielsko)

Monika Melcová žije v súčasnosti v Španielsku. Pravidelne koncertuje na prestížnych nástrojoch v Notre Dame de Paris, v Chapelle Royale de Granada, v Eglise de la Madeleine, v Saint Germain en Laye (pozývaná významou osobnosťou Marie Claire Alain) a i. Spolupracuje s umelcami ako Raphael Oleg (husle, viola), Nora Cismondi (hoboj), Anne Shin (soprán), Guy Touvron (trúbka), Juan Maria Pedrero (organ), Walter Auer (flauta), ďalej s orchestrom Opéra de Paris a s Orchestre National de France ako aj so súborom Musica Aeterna.

Počas svojho pôsobenia ako rezidenčná organistka v Sapporo Concert Hall KITARA Japonsku v sezóne 2002/2003 ako aj počas viacerých opätovných ciest do Japonska viedla majstrovské kurzy o francúzskej hudbe a o improvizácii pre študentov Tokijskej hudobnej univerzity a taktiež pre Sapporo Organ Academy. Realizovala početné recitály v Suntory Hall Tokyo, Metropolitan Art Space, Opera City Hall, Niigata Performing Center, Yokohama Minato Mirai Concert Hall a i. Spolupracuje s japonskými univerzitami v Európe, kde sa stará o sprevádzanie a objavovanie francúzskych organov vo Versailles, v Saint Trinité alebo v Notre Dame de Paris.

Nahráva pre Radio France Musique, NHK Tokyo, Slovenský rozhlas, Radio Suisse Romande, ORF Wien, RTBF Bruxelles.

Ako lektorka je pozývaná prednášať na majstrovské kurzy v Európe a Japonsku najmä na tému improvizácia v spojení s pedagogickou prácou a túto tému prezentuje tiež v mnohých rozhlasových vysielaniach. V roku 2012 bude členkou medzinárodnej poroty prestížnej organovej súťaže Grand Prix de Chartres vo Francúzsku.

x