• 1985 – 1991

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Ľudmila Kojanová)

 • 1991 – 1996

  VŠMU (Marián Lapšanský)

 • 1992 – 1995

  účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch (Lazar Berman, Eugen Indjić, Peter Toperczer a Halina Czerny-Stefańska)

 • od 1997

  pedagóg klavírnej hry a komornej spolupráce na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

 • od 1999

  pedagóg klavírnej hry na VŠMU v Bratislave

Tomáš Nemec ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom VŠMU, ale aj s Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Portugalským symfonickým orchestrom a i. Spolupracoval s domácimi a zahraničnými dirigentmi (napr. Adriano, Samuel Bill, Ondrej Lenárd, Kypros Markov, Martin Mázik, Róbert Stankovský, Kirk Trevor, Peter Feranec, Peter Breiner a i.) a v rámci komornej spolupráce s viacerými interpretmi (Monika Štreitová-Popelářová, fl, Zuzana Gréková, ob, Pavel Bogacz, Alexander Jablokov, Peter Michalica a Peter Michalík, vn, Jozef Luptáčik st., cl a mnohí ďalší).  Okrem domácich pódií sa predstavil aj v Českej republike, Maďarsku, Bosne a Hercegovina, Nemecku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku. V súčasnosti sa okrem koncertnej činnosti a pedagogickej práci na VŠMU venuje aj korepetítorským aktivitám v Slovenskom filharmonickom zbore. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas a nahrávacie spoločnosti Marco Polo a Slovart records.

x