• 2016

  Cena Identifikačný kód Slovenska

  - laureát

 • 1988

  Medzinárodná súťaž Roberta Schumanna v Zwickau (DE)

 • 1983

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  - 1. miesto v 2. kategórii, Cena SHF za najlepšiu interpretáciu piesňového cyklu súčasného slovenského skladateľa a Cena hudobného vydavateľstva OPUS za najlepší umelecký výkon

 • 1982

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  - 3. miesto a Cena usporiadateľského mesta

 • 1981

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  - 2. miesto v 1. kategórii a Cena za najlepšiu interpretáciu piesní M. Schneidra-Trnavského

x