• 2017

  Cena primátora mesta Banská Bystrica

  za významný prínos a uchovávanie hudobnej histórie a dôstojnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica

 • 2014

  Cena Jozefa Kresánka

  za dlhoročnú muzikologickú, kriticko-publicistickú, prednáškovú a organizátorskú činnosť v prospech rozvoja stredoslovenskej hudobnej kultúry s prihliadnutím na knižnú monografiu Ján Móry

  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

x