• 1930 – 1931

  nemecká hudobná akadémia v Prahe (kompozícia – F. Finke)

 • 1932 – 1935

  Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes)

 • 1939 – 1941

  tajomník Hudobnej komory v Bratislave

 • 1940 – 1944

  šéfredaktor časopisu Javisko

 • 1952 – 1959

  hudobný redaktor bratislavského rozhlasu

 • od 1959

  redaktor Štátneho hudobného vydavateľstva, neskôr Supraphonu a Opusu

x