• 1959 – 1964

  Konzervatórium v Košiciach (husle), neskôr formou konzultácií u prof. Márie Hlouňovej v Prahe

 • 1964 – 1967

  zástupca koncertného majstra v Košickom rozhlasovom orchestri, neskôr v orchestri DJGT v Banskej Bystrici

 • 1967 – 1969

  koncertný majster v Košickom rozhlasovom orchestri

 • 1969 - 2011

  1. koncertný majster Štátnej filharmónie Košice (na tomto poste pôsobil 42 rokov)

 • 1976 – 2007

  dirigent a umelecký vedúci Košického speváckeho zboru učiteľov

 • od 1997

  dirigent vysokoškolského speváckeho zboru Collegium Technicum v Košiciach

 • od 1996

  spolupráca s chrámovým zborom sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Karol Petróczi s filharmonickým orchestrom absolvoval množstvo zájazdov a pravidelne vystupoval i ako jeho sólista. V oblasti komornej hry dlhodobo spolupracoval s klaviristkou Annou Ličkovou. Ako koncertný majster pôsobil i v zahraničí - Cairo Symphony (Egypt), Camerata Helvetica, Orquesta Symfonica de Asturias (Španielsko).

Významné je jeho pôsobenie v oblasti zborového dirigovania. Bol dlhoročným zbormajstrom Košického speváckeho zboru učiteľov (spolupráca trvá do súčasnosti) a telesa Collegium Technicum, ktoré pod jeho vedením získali významné ocenenia a uznanie na medzinárodných súťažiach a festivaloch. 

Ako uznávaný pedagóg pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach a jeho výrazné pedagogické úspechy ho radia medzi špičkových profesorov husľovej hry na Slovensku. Vyučoval aj na Tokijskej univerzite v Japonsku.

x