• 1971 – 1976

  hudobná veda na FF UK

 • 1976 – 1980

  interná vedecká ašpirantúra (1979 PhDr., 1982 PhD.)

 • 1980 – 1985

  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovkoncert, Bratislava, dramaturgička a výkonná tajomníčka Medzinárodnej tribúny mladých interpretov (TIJI UNESCO)

 • 1985 – 1993

  Hudobné informačné stredisko SHF, Bratislava, vedúca

 • 1990

  spoluzakladateľka Medzinárodného festivalu Večery novej hudby, 1990 – 1992 členka dramaturgickej komisie

 • 1992 – 1993

  Ecole Nationale d’Administration Paríž, ročná stáž v oblasti medzinárodných vzťahov

 • 1993 – 1997

  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Stála delegácia SR pri UNESCO, zástupkyňa stáleho delegáta SR pri UNESCO

 • 1998 – 1999

  koordinátorka projektov UNESCO a EÚ

 • 1999 – 2000

  Hudobné centrum, Bratislava, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov

 • 2000 – 2003

  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor kultúrnych stykov so zahraničím, zástupkyňa riaditeľa

 • 2003 – 2007

  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Paríži, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI

 • 2007 – 2009

  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OSN, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

 • 2009 – 2013

  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút vo Viedni, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI

 • 2013 – 2018

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne, kultúrna radkyňa, riaditeľka SI

 •  

Členka Slovenskej muzikologickej spoločnosti, Syndikátu slovenských novinárov, Dvořák Society of Great Britain, Francúzsko-slovenskej asociácie Découvertes, členka programových výborov festivalov, ex-offo členka IAMIC, EPNM, FICEP, EUNIC (opakovane prezidentka, viceprezidentka), kuratórií (Nemecké kultúrne fórum pre strednú a východnú Európu) a ďalšie.

Hudobno-kritické a hudobno-publicistické aktivity pre slovenské a zahraničné médiá, ako napr. Akcent (vydavateľ Hudobné centrum), Fontes (zborník IAML), Gramorevue, Hudobný život (vydavateľ Obzor, v súčasnosti Hudobné centrum), Kultúrny život, Kurier (Rakúsko), Literárny týždenník, Musicologica Slovaca (vydavateľ Veda), Národná obroda, Neue Zeitschrift für Musik (Nemecko), Nové slovo, OPUS, OS, Populár, Pravda, die Presse (Rakúsko), RadioZine, Slovak Music – Slowakische Musik – La musique slovaque – Slovackaja muzyka, Slovenský denník, (vydavateľ SHF), SME, Telegraf, Televízia, Učiteľské noviny, Večerník, materiály vydavateľ Slovkoncert, vydavateľ Gallimard (FR).

Autorské materiály pre rozhlas: Československý rozhlas, Bratislava, Slovenský rozhlas, BBC Londýn, Radio France, Paríž, Radio Suisse Romande, Ženeva, rádio Twist, Rakúsky rozhlas a televízia (ORF), Deutschlandfunk a rbb (DE), scenáre, odborné muzikologické recenzie a publicistické materiály, nahrávky sú archivované na 35 audiokazetách.

Autorské materiály pre televíziu: Československá televízia, Bratislava, Slovenská televízia, Bratislava, televízia Markíza, Rakúska televízia (ORF), scenáre, moderovanie, publicistika.

25 rokov v kultúrnej diplomacii (UNESCO Paríž a zastupiteľstvá SR v Paríži, Viedni a Berlíne) a v medzinárodných organizáciách.

Nositeľka Medaily mesta Paríž za rovoj bilaterálnych vzťahov Slovenska a Francúzska.

Vedecké štúdie:

Franz Paul Rigler – Sonáty (úvodná štúdia, kritické vydanie partitúry), in Edícia starej hudby, OPUS 1981

Franz Paul Rigler vo svetle najnovších výskumov, výťah z kandidátskej (doktorandskej) práce, in Musica Slovaca, VEDA 1985

x