• 1969 – 1973

  Konzervatórium v Košiciach (organ – Ivan Sokol)

 • 1973 – 1977

  VŠMU (organ – Ferdinand Klinda)

 • 1977 – 1978

  Conservatoire Royale Brusel (organ – Kamil D'Hooghe)

 • -

  medzinárodné interpretačné kurzy (napr. Johann Ernst Köhler, Gaston Litaize)

 • 1978 – 1979

  štipendistka Slovenského hudobného fondu (Ivan Sokol)

 • 1981 – 1982

  a 1986 – 1992 sólistka Slovenskej filharmónie

 • od 1991

  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, pedagogička predmetov hudobná teória, dejiny hudby, kapitoly z cirkevnej hudby a liturgie, hra na hudobných nástrojoch (docentka – 1999, prodekanka 2004 - 2008); tiež autorka odborných príspevkov v duchovne zameraných periodikách; v súčasnosti vedúca Oddelenia cirkevnej hudby

Anna Predmerská-Zúriková absolvovala viacero významných medzinárodných interpretačných súťaží a kurzov u známych osobností a tiež množstvo koncertov na etablovaných domácich a zahraničných festivaloch vo väčšine štátov Európy.

Komorná spolupráca: speváci – Marta Beňačková, Ján Galla, Elena Holičková, Ida Kirilová, Elena Kittnarová, Adriena Kohútková, Peter Mikuláš, Hana Štolfová-Bandová, ďalej Peter Michalica – vn, Juraj Bartoš, Miroslav Kejmar, Juraj Mitošinka a Kamil Roško – tr, a i. Účinkovanie so všetkými domácimi symfonickými a komornými orchestrami a spolupráca s poprednými slovenskými a zahraničnými dirigentmi (Roberto Benzi, János Ferencsik, Zdeněk Košler, Tomáš Koutník, Daniel Nazareth, Libor Pešek, Petr Vronský a i.). Hosťovanie v lipskom Gewandhause, v berlínskom Schauspielhause, moskovskej Čajkovského sieni a ď. Spolupracuje s hudobnými vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami.

„Východiskom interpretačnej koncepcie naštudovaného diela sú pre Annu Predmerskú-Zúrikovú znamenité technické zázemie a výrazný inteligenčný potenciál. S pokorou rešpektuje požiadavky notového záznamu i dobové štýlové kritériá; uplatňuje ich v agogike, v registrácii a v intenzite emocionálneho vkladu.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 106-109.)

x