• 1945 – 1953

  Prvé gymnázium v Bratislave

 • 1945 – 1946

  súkromné štúdium klavíra u E. Križana

 • 1946 – 1953

  súkromné štúdium klavíra u Štefana Németha-Šamorínskeho

 • 1952 – 1953

  súkromné štúdium dirigovania u Ľudovíta Rajtera

 • 1953 –  1955

  a 1958 VŠMU (dirigovanie – Ľudovít Rajter)

 • 1955 – 1958

  Hochschule für Musik v Lipsku (dirigovanie – F. Jung a H. Rögner)

 • 1958 – 1959

  asistent šéfdirigenta Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1962

  druhý dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1968 – 1981

  a 1993 – 1995 šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice, stál pri jej zrode

 • 1984 – 1989

  šéfdirigent Slovenskej filharmónie

 • od 1978

  pedagóg na VŠMU

 • od 1982

  hosťujúci profesor na Michiganskej Univerzite a na Univerzite štátu Massachusetts (USA)

Bystrík Režucha vystupoval ako hosť na čele symfonických telies nielen doma, ale aj v zahraničí – v Európe, USA, a tiež v Mexiku, na Kube, vo Venezuele, Japonsku, Kórei, Singapure a i. V rámci svojho pôsobenia v Symfonickom orchestri Československého rozhlasu a Slovenskej filharmónie nahral množstvo platní a CD nahrávok pre firmy Opus, Supraphon a Naxos.

x