• 1970 – 1976

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Mária Masariková)

 • 1976 – 1981

  VŠMU (dirigovanie – Peter Hradil)

 • 1982 – 1987

  VŠMU, doktorandské štúdium (Juraj Haluzický)

 • 1982

  zakladateľka Bratislavského chlapčenského zboru (umelecká vedúca, manažérka a dirigentka až do súčasnosti)

 • od 1988

  hosťujúca zbormajsterka SND

 • 1999

  zakladateľka a do súčasnosti riaditeľka Súkromnej umeleckej školy

Magdaléna Rovňáková priviedla Bratislavský chlapčenský zbor (BCHZ) na významné domáce a zahraničné pódiá (Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Konzerthaus vo Viedni, Cagnegie Hall v New Yorku, Veľká sála Konzervatória v Moskve, George Weston Hall v Toronte a ďalšie). Dirigovala stovky a capella koncertov v katedrálach európskych metropolí – Londýn, Paríž, Štokholm, Barcelona, Moskva, Berlín, Brusel a ďalšie. Speváčikov pripravila pre špičkové umelecké produkcie. Z najzávažnejších - Pendereckého Credo (dirigoval K. Penderecki), Mahlerova 3. a 8.symfónia pre Konzerthaus Viedeň (dir. B. de Billy, F. Luisi, I. Fischer), Honeggerova Jana z Arcu či Beliozove Te Deum (dir. O. Lenárd), Oratórium Terezín na svetovú premiéru v Toronte a reprízy v Európe, Izraeli a USA (dir. K. Trevor) a mnohé ďalšie. Deväť rokov pripravovala chlapcov pre účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere. Viac ako tridsať rokov spolupracuje s Operou SND, pre ktorú naštudovala detské party v operách G. Pucciniho, J. Masseneta, R. Leoncavalla, G. Bizeta, H. Wolfa-Ferrariho, Mozarta a i. Pripravila chlapcov na veľké turné s Operou SND v Japonsku. Magdaléna Rovňáková v roku 1995 zaznamenala s BCHZ víťazstvo na Medzinárodnej zborovej súťaži v USA - Des Moines. V r. 2008 získalo teleso pod jej vedením prvenstvo a Grand Prix na Medzinárodnej hudobnej súťaži v Moskve a v r. 2014 absolútne víťazstvo na Medzinárodnom zborovom festivale v talianskom Lecco. V r. 2015 pripravila mladších spevákov na letný operný festival v rakúskom St. Margarethen. Na šiestich amerických turné tlieskali speváčikom návštevníci koncertov v San Francisku, Los Angeles, Washingtone, New Yorku a ďalších amerických mestách. V rokoch 2015, 2016 a 2018 bol BCHZ hosťom Veľkonočného festivalu Valerija Gergieva v Moskve. Rok 2019 patril najmä Taiwanu a veľkému letnému festivalu. BCHZ pod vedením Magdalény Rovňákovej nahráva pre rôzne slovenské i zahraničné spoločnosti, účinkuje pre televíziu a film.

Magdaléna Rovňáková popri BCHZ spolupracovala aj s ďalšími detskými a miešanými zbormi (detský spevácky zbor Zornička, Bratislavský detský zbor, Akademický spevácky zbor, spevácky zbor Lúčnica, SĽUK, Slovenský filharmonický zbor a i.). Vyučovala na Konzervatóriu i na VŠMU v Bratislave. Zúčastnila sa dirigentských kurzov v zahraničí. Je lektorkou dirigentských školení a spolupracuje s dirigentmi amatérskych speváckych zborov. V súčasnosti spolupracuje s Národným osvetovým centrom ako členka jeho poradného zboru pre zborový spev.

x