• 1979 – 1982

  súkromné štúdium kompozície u Juraja Hatríka

 • 1981 – 1984

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil)

 • 1984 – 1991

  VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský)

 • 1985, 1989

  študijné pobyty na École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot (Yoshihisha Taira)

 • 1986 – 1987

  pedagóg hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1987 – 1989

  dramaturg Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1988

  letný kurz v Darmstadte a letný kurz elektroakustickej hudby v Poľsku

 • 1989

  kurz počítačovej hudby v Stockholme

 • 1990 – 1991

  muzikologický kurz Francois-Bernard Mâchea na Université des Sciences Humaines de Strasbourg a štúdium na Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt (kompozícia – Michel Zbar)

 • 1992

  usadil sa v Paríži

 • 1992 – 1993

  ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačovej hudby v triede Horatia Vaggioneho na Université Paris VIII a súčasne prednášanie elektroakustickej hudby na VŠMU

 • 1992 – 1996

  člen výboru festivalu Melos-Étos

 • 1993 – 1994

  navštevovanie kompozičnej triedy Michela Roisenblata na Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison

 • 1994 – 2000

  v slobodnom povolaní

 • od 2000

  pôsobenie vo francúzskom rozhlase a pedagóg hudobnej teórie a analýzy na Conservatoire de Noisy

"Rudolfov kompozičný záujem je nasmerovaný na parameter zvuku. Zvolený hudobný nástroj nie je preňho médiom na tlmočenie absolútnej reči hudby v takej miere, v akej je objektom so špecifickými možnosťami tvorenia zvuku. Táto zvuková varieta sa pre skladateľa stáva základom, na ktorom buduje svoje skladby (Solo pour Alex). O tejto orientácii svedčí aj zastúpenie elektroakustickej hudby v Rudolfovej tvorbe. V období útlmu profesionálnej produkcie elektroakustickej hudby na Slovensku má Rudolf, podobne ako jeho generačný rovesník A. Mihalič (tiež žijúci v Paríži), kontakt s jedným zo svetových centier tohto odboru, s parížskym inštitútom IRCAM, a v istom zmysle sa svojou tvorbou stáva pokračovateľom tradície slovenskej elektroakustickej hudby založenej v 60. rokoch."

(ZAGAR, Peter: Róbert Rudolf. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 236 – 237.)

x