• 1955

  absolvoval dirigovanie a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave (u K. Schimpla)

 • 1955

  absolvoval hudobnú vedu na FF UK, neskôr externe študoval dirigovanie na VŠMU (u prof. Ľ. Rajtera), po absolutóriu dirigent SĽUK-u

 • 1957 – 1976

  korepetítor a dirigent Opery Štátneho divadla Košice, neskôr zbormajster, ako šéf opery a baletu presadzoval nekonvenčný repertoár (zlatý vek košickej opery)

 • 1957 – 1964

  zakladateľ a umelecký vedúci Košického komorného orchestra, naštudoval viac ako 100 skladieb rôznych štýlových období; 18-členný orchester z hráčov Štátneho divadla, Čs. rozhlasu a Vyššej hudobnej školy (koncertná činnosť: Košice, Východoslovenský kraj, Trenčianske Teplice, Piešťany, Bratislava

 • 1977 – 2001

  pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach

 • do 2001

  pracovník Štátneho divadla Košice

Významný predstaviteľ košického hudobného života (umelecká činnosť, pedagogická činnosť, skladateľská činnosť, publikačná činnosť).

Publikačná činnosť viac ako 50 rokov: články, recenie, kritiky v denníkoch a časopisoch Hudobní rozhledy, Slovenská hudba, Hudobný život, prispieval do bulletinov Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho divadla v Košiciach.

Hosťoval za dirigentským pultom Košického rozhlasového orchestra, Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, Štátneho komorného orchestra Žilina, Štátnej filharmónie Košice a ďalšie.

Ako dirigent a umelecký vedúci popri uvádzaní diel starých majstrov, propagoval diela slovenských skladateľov, najmä Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Jozefa Grešáka.

Je skladateľom orchestrálnych skladieb a scénickej hudby, je autorom rozhlasových a televíznych hudobných scenárov.

 

x