• 1950 – 1955

  absolvoval dirigovanie a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave (u K. Schimpla)

 • 1955

  absolvoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1962 – 1966

   externé štúdium dirigovania na VŠMU (u prof. Ľ. Rajtera), po absolutóriu sa stal dirigentom SĽUK-u

 • 1957 – 1976

  korepetítor a dirigent Opery Štátneho divadla Košice, neskôr zbormajster a dramaturg opery a baletu 

 • 1957 – 1964

  zakladateľ a umelecký vedúci Košického komorného orchestra, naštudoval viac ako 100 skladieb rôznych štýlových období; 18-členný orchester z hráčov Štátneho divadla, Čs. rozhlasu a Vyššej hudobnej školy (koncertná činnosť: Košice, Východoslovenský kraj, Trenčianske Teplice, Piešťany, Bratislava)

 • 1958 – 1963

  externý pedagóg na košickom konzervatóriu

 • 1976 – 2001

  pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach (orchestrálna hra, zborový spev a dirigovanie)

 • 1983 – 1985

  dirigent zboru Collegium Technicum

 • 1988 – 2001

  šéf a dramaturg Opery Štátneho divadla Košice, kde presadzoval nekonvenčný repertoár (zlatý vek košickej opery)

Významný predstaviteľ košického hudobného života (umelecká činnosť, pedagogická činnosť, skladateľská činnosť, publikačná činnosť).

Publikačná činnosť viac ako 50 rokov: články, recenie, kritiky v denníkoch a časopisoch Hudobní rozhledy, Slovenská hudba, Hudobný život, prispieval do bulletinov Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho divadla v Košiciach.

Hosťoval za dirigentským pultom Košického rozhlasového orchestra, Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, Štátneho komorného orchestra Žilina, Štátnej filharmónie Košice a ďalšie.

Ako dirigent a umelecký vedúci popri uvádzaní diel starých majstrov, propagoval diela slovenských skladateľov, najmä Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Jozefa Grešáka.

Bol skladateľom orchestrálnych skladieb a scénickej hudby, autorom rozhlasových a televíznych hudobných scenárov.

 

x