Bibliografia

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza : Koncert k životnému jubileu profesora Jozefa Zsapku

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 10 – 13

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 4

 • 2011

  BERÁTS, Juraj: Recenzie : Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet

  Hudobný život, 2011, č. 3, s. 34

 • 2009

  Vaculová Ela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, č. 6, s. 4

 • 2005

  VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 24 – 25

 • 2002

  GLASOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina v októbri

  Hudobný život, 2002, č. 12, s. 18

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Bratislavské gitarové kvarteto

  Hudobný život, 2002, č. 11, s. 7 – 8

x