2021

BUKOVINSKÁ, Júlia: Odchody osobností košického Konzervatória

Agnesa Čuchranová (19. 1. 1942 – 7. 2. 2021)

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 20

2021

BUKOVINSKÁ, Júlia: Odchody osobností košického Konzervatória

Bartolomej Buráš (20. 11. 1951 – 11. 2. 2021)

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 20

2021

BUKOVINSKÁ, Júlia: Každou niťou svojho života spätý s východným Slovenskom…

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 25
(Nekrológ - Jozef Podprocký)

2018

BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice – 50 rokov

Štátna filharmónia Košice, Košice
(67 s., 1. vyd., jubilejná publikácia)

2016

JURÍK, Marián a kol.: Hudobný terminologický slovník [elektronický zdroj]

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča
(1 CD-ROM, hudobná encyklopédia)

2014

kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

Typopress, Košice
(209 s., 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

2014

kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

Typopress, Košice
(s. 213 – 611, 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

2013

BUKOVINSKÁ, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(295 s., 1. vyd., fotogr., monografia)

2013

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II.

Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 12)

2013

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. Slovenská hudba 20. storočia. 5. diel

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(110 s., 1. vyd.)

2011

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I.

Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

2011

BUKOVINSKÁ, Júlia: Ladislav Holoubek prvé pôsobenie v Štátnom divadle v Košiciach v rokoch 1955 – 1958

(premiéra Cikkerovej opery Beg Bajazid v zrkadle dobovej tlače)

(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 26 – 37
(66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

2009

SCHINDLER, Agata: Júlia Bukovinská: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 57 – 58

2009

BUKOVINSKÁ, Júlia: Daniel Georg Speer – umelec svojej doby: muzikant – trubač, učiteľ, skladateľ a spisovateľ

Košické historické zošity 19/2009, 2009, Štátny oblastný archív, Košice, s. 3 – 10

2009

BUKOVINSKÁ, Júlia: Cesta za snom: František Balún

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(74 s., 1. vyd., fotogr., tab., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 10, František Balún, 1948, slovenský operný spevák, biografia)

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 39

2008

BUKOVINSKÁ, Júlia: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(109 s., 1. vyd., fotogr., noty, Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 9, Ferdinand Šteller-Šteliar, 1897 – 1982, slovenský literárny historik, lingvista, hudobný skladateľ, folklorista, biografia)

2008

BUKOVINSKÁ, Júlia: Slovo na úvod

Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 3
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

2008

BUKOVINSKÁ, Júlia: Zo zákulisia premiéry Suchoňovej opery Krútňava

Krútňava v spomienkach dirigenta Ladislava Holoubka

Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 46
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

2008

BUKOVINSKÁ, Júlia: Suchoňove návštevy a jeho hudba v Košiciach

Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Košice, s. 5 – 14
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

2008

BUKOVINSKÁ, Júlia: V trinástej komnate Augustína Procházku

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 16 – 18

2007

BUKOVINSKÁ, Júlia: Augustín Procházka (1907 – 1992): Ponorený do sveta hudby

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(126 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., faksim., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 7, Augustín Procházka, 1907 – 1992, violončelista, hudobný pedagóg, Slovensko, monografia, biografia)

2006

BUKOVINSKÁ, Júlia: Vladimír Čuchran: The Best Of Accordion World

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 38

2006

BUKOVINSKÁ, Júlia – BODNÁR, Norbert: Netreba toľko slov-

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 6, s. 37

2006

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Júlia Bukovinská (30. 3. 1956)

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 26

2006

BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Kubelíkovcov v Košiciach

Kubelík z Teba nebude!

Príčiny, konfrontácie, následky. Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí (s optikou na Košice a východoslovenský región). Zborník referátov z 2. muzikologickej konferencie, 2006, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 72 – 87
(117 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 6)

2005

BUKOVINSKÁ, Júlia: 50. ročník festivalu KHJ

Best Magazín, 2005, roč. 2, č. 7, s. 48 – 49

2005

BUKOVINSKÁ, Júlia: 50 Košických hudobných jarí

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 10 – 11

2005

BUKOVINSKÁ, Júlia: 50. Košická hudobná jar

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 17 – 20

2005

BONKOVÁ, Hana – BUKOVINSKÁ, Júlia – KLEIN, Július: 50 KHJ

Štátna filharmónia Košice, Košice
(133 s., 1. vyd., Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, jubilejná publikácia)

2004

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach

Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2004, v rámci 2. Festivalu súčasného umenia Košice

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(102 s., 1. vyd.)

2004

BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá: Jozef Podprocký

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 3 – 4
(Jozef Podprocký – skladateľ)

2004

BUKOVINSKÁ, Júlia: Štefan Čurilla

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 8
(Štefan Čurilla – hudobný kritik, publicista)

2003

BUKOVINSKÁ, Júlia – BONKOVÁ, Hana (zost.): 1. Festival súčasného umenia Košice 2003

[programový bulletin]

Štátna filharmónia Košice, Košice
(27 s., 1. vyd., odborné texty: Júlia Bukovinská, Mária Kornucíková)

2003

BUKOVINSKÁ, Júlia – PODRACKÝ, Igor: Košické kvarteto

Štátna filharmónia Košice, Košice
(76 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 4)

2003

BUKOVINSKÁ, Júlia: Edita Marenčinová

Chýr z Košíc

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 3

2002

BUKOVINSKÁ, Júlia: Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí

Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 10, s. 12

2002

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. 20. storočie. 4. diel

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
(2006 – 128 s., 2. vyd., 2002 – 128 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

2002

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 3

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(73 s., 1. vyd.)

2001

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Romantizmus. 3. diel

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
(2005 – 128 s., 2. vyd., 2001 – 127 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

2001

BUKOVINSKÁ, Júlia: Konzervatórium Košice 1951 – 2001

Nadácia Konzervatória v Košiciach, Košice
(277 s., 1. vyd., fotogr., dejiny, jubilejná publikácia)

2000

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Barok – Klasicizmus. 2. diel

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
(2004 – 102 s., 2. vyd., 2000 – 1. vyd.)

1999

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Starovek – Stredovek – Renesancia. 1. diel

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
(2004 – 60 s., 2. vyd., 1999 – 1. vyd.)

1999

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

Štátna filharmónia Košice, Košice
(88 s., 1. vyd.)

1997

LENGOVÁ, Jana – BUKOVINSKÁ, Júlia (ed.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(82 s., 1. vyd.)

1996

BUKOVINSKÁ, Júlia a kol.: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1986 – 1996

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(83 s., 1. vyd.)

1996

BUKOVINSKÁ, Júlia: Prof. Mária Hemerková (30. 10. 1900 – 29. 1. 1996)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 5, s. 6

1995

BUKOVINSKÁ, Júlia: Palma víťazstva z Brna

Konzervatoristka Zuzka Rzounková žne úspechy

Košický večer, 17. 7. 1995, Košice, roč. 6 (28), č. 136, s. 3

1994

BUKOVINSKÁ, Júlia: Talentovaná organistka

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3
(Monika Melcová, absolventský koncert, Košice, 25. 1. 1994)

1993

BUKOVINSKÁ, Júlia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5

1993

BUKOVINSKÁ, Júlia: Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 5

1993

BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubilant Ladislav Holoubek

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 8

1993

DZEMJANOVÁ, Emília – BUKOVINSKÁ, Júlia: Emília Dzemjanová: Byť prospešná

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 3

1993

BUKOVINSKÁ, Júlia: Dni Hemerkovcov ’92 v Košiciach

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 5

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: Akordeónový orchester košického konzervatória

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 13, s. 5

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: 37. Košická hudobná jar

Symfonické koncerty. Komorné koncerty

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: Január v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 4

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 7, s. 4

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 4

1992

POTEMROVÁ, Mária – MARENČINOVÁ, Edita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov

Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(28 s., 1. vyd.)

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Január v ŠFK

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 6, s. 4
(Štátna filharmónia Košice)

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v závere roka

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 4

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Začiatok koncertnej sezóny v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 24, s. 6

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Zo stretnutia v Košiciach

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 2

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 3

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 4

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Podprocký – jediný súčasník

Na margo 36. ročníka Košickej hudobnej jari

Slovenský východ, 29. 6. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 151, s. 5

1991

BUKOVINSKÁ, Júlia: Večne živá téma

Balet Štátneho divadla v Košiciach uviedol Maškarádu a Trojrohý klobúk

Slovenský východ, 1991, Košice, roč. 1, č. 4 (5. 1.), s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ

Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie

Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 59 (10. 3.), s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: V službách hudobnej kultúry

Ľudmila Kojanová – kultivovaný typ klaviristky

Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 139 (15. 6.), s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Pestrý a vyrovnaný

Vraciame sa k 20. medzinárodnému organovému festivalu

Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 157 (7. 7.), s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Dvadsiaty Medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 14, s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Najväčší zážitok poskytol Jiří Stivín

Marec na pódiu Štátnej filharmónie v Košiciach

Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 83 (7. 4.), s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 4

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v septembri a októbri

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 3
(Štátna filharmónia Košice)

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Výchovné koncerty – súčasť estetickej výchovy

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 6, s. 7

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 7, s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Klasicistické diela...

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 11, s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Devätnásty Medzinárodný organový festival

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 14, s. 3

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v októbri

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 25, s. 3
(Štátna filharmónia Košice)

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 3

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Ide o partnerstvo

Diskutujeme o mladých s mladými i staršími vedeckými pracovníkmi

Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 44, s. 8

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Lyrika dominovala

Odštartovala Košická hudobná jar

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 120 (24. 5.), s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Vyváženosť klasiky s modernou

Na okraj symfonických koncertov tohoročnej KHJ

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 156 (5. 7.), s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Priestor i pre hostí

Januárové koncerty košickej Štátnej filharmónie Košice

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 33 (8. 2.), s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Interpret, pedagóg i teoretik

Nad dielom košického rodáka dr. Ferdinanda Klindu

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 49 (27. 2.), s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Bohatá nádielka mladým

Nad koncertami uplynulého mesiaca v Štátnej filharmónii v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 69 (22. 3.), s. 4

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Umením aj vychovávať

Košická štátna filharmónia v roku svojho jubilea

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 92 (19. 4.), s. 3

1989

BUKOVINSKÁ, Júlia: Hold umeleckej osobnosti

Slávnostný večer k jubileu Ladislava Holoubka

Pravda, 1989, Bratislava, roč. 70, č. 22 (26. 1.), s. 5

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Dvadsiaty (Tridsiaty) tretí ročník Košickej hudobnej jari

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 8

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Úspešná premiéra Norberta Bodnára

Po prvom dni Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 111 (13. 5.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Hostia potešili

Po 33. ročníku Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 157 (6. 7.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Záruka umeleckých hodnôt

Po 18. ročníku Medzinárodného organového festivalu

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 122 (26. 5.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Cez úskalia hudby

Vstup Štátnej filharmónie Košice do jubilejnej 20. sezóny

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 217 (14. 9.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Vrelý vzťah k ľuďom

K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 235 (5. 10.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Pestrý program

Február na pôde Štátnej filharmónie Košice

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 75 (30. 3.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: K Mesiacu priateľstva

Ohliadnutia sa za koncertným novembrom

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 302 (23. 12.), s. 4

1988

BUKOVINSKÁ, Júlia: Vedomosti, skúsenosť a umelecká fantázia

Zaslužilý umelec Ladislav Holoubek jubiluje

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 189 (12. 8.), s. 4

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 7

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

Organové koncerty

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 3

1987

MARTINČEKOVÁ, Dita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

Komorné koncerty

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1, 3

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Záver koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 5

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Súzvuk so svetom

Nad dramaturgiou 19. sezóny Štátnej filharmónie v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 235 (7. 10.), s. 4

1987

BUKOVINSKÁ, Júlia: Brucknerova symfónia

Otvárací koncert Štátnej filharmónie v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 240 (13. 10.), s. 4

1986

BUKOVINSKÁ, Júlia: Príležitosť pre domácich

Nad symfonickými koncertmi XXXI. Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 143 (20. 6.), s. 4

1986

BUKOVINSKÁ, Júlia: Koncerty nesklamali

Skončil sa medzinárodný organový festival

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 111 (14. 5.), s. 4

1985

BUKOVINSKÁ, Júlia: Spontánny záujem

Skončila sa Košická hudobná jar

Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 138 (14. 6.), s. 6

1985

BUKOVINSKÁ, Júlia: Súzvuk mladosti a krásy

Úspech košických a prešovských vysokoškolákov na prvom festivale

Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 263 (7. 11.), s. 4

1984

BUKOVINSKÁ, Júlia: Roky hľadania a rastu

Ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove jubiluje

Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 132 (6. 6.), s. 4
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove)

1983

ALBRECHT, Ján – BUKOVINSKÁ, Júlia: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

Tvorba

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 3

1969

JURÍK, Marián (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby

Obzor, Bratislava
(641 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia

 • 2021

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Odchody osobností košického Konzervatória

  Agnesa Čuchranová (19. 1. 1942 – 7. 2. 2021)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 20

 • 2021

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Odchody osobností košického Konzervatória

  Bartolomej Buráš (20. 11. 1951 – 11. 2. 2021)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 20

 • 2021

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Každou niťou svojho života spätý s východným Slovenskom…

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 25
  (Nekrológ - Jozef Podprocký)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice – 50 rokov

  Štátna filharmónia Košice, Košice
  (67 s., 1. vyd., jubilejná publikácia)

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (295 s., 1. vyd., fotogr., monografia)

 • 2009

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Cesta za snom: František Balún

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (74 s., 1. vyd., fotogr., tab., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 10, František Balún, 1948, slovenský operný spevák, biografia)

 • 2008

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (109 s., 1. vyd., fotogr., noty, Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 9, Ferdinand Šteller-Šteliar, 1897 – 1982, slovenský literárny historik, lingvista, hudobný skladateľ, folklorista, biografia)

 • 2007

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Augustín Procházka (1907 – 1992): Ponorený do sveta hudby

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (126 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., faksim., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 7, Augustín Procházka, 1907 – 1992, violončelista, hudobný pedagóg, Slovensko, monografia, biografia)

 • 2005

  BONKOVÁ, Hana – BUKOVINSKÁ, Júlia – KLEIN, Július: 50 KHJ

  Štátna filharmónia Košice, Košice
  (133 s., 1. vyd., Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, jubilejná publikácia)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia – PODRACKÝ, Igor: Košické kvarteto

  Štátna filharmónia Košice, Košice
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 4)

 • 2001

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Konzervatórium Košice 1951 – 2001

  Nadácia Konzervatória v Košiciach, Košice
  (277 s., 1. vyd., fotogr., dejiny, jubilejná publikácia)

 • 1992

  POTEMROVÁ, Mária – MARENČINOVÁ, Edita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov

  Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (28 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2016

  JURÍK, Marián a kol.: Hudobný terminologický slovník [elektronický zdroj]

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča
  (1 CD-ROM, hudobná encyklopédia)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

  Typopress, Košice
  (s. 213 – 611, 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

  Typopress, Košice
  (209 s., 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)

 • 2011

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Ladislav Holoubek prvé pôsobenie v Štátnom divadle v Košiciach v rokoch 1955 – 1958

  (premiéra Cikkerovej opery Beg Bajazid v zrkadle dobovej tlače)

  (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 26 – 37
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

 • 2009

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Daniel Georg Speer – umelec svojej doby: muzikant – trubač, učiteľ, skladateľ a spisovateľ

  Košické historické zošity 19/2009, 2009, Štátny oblastný archív, Košice, s. 3 – 10

 • 2008

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Slovo na úvod

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 3
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2008

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Zo zákulisia premiéry Suchoňovej opery Krútňava

  Krútňava v spomienkach dirigenta Ladislava Holoubka

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 46
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2008

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Suchoňove návštevy a jeho hudba v Košiciach

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Košice, s. 5 – 14
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2006

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Kubelíkovcov v Košiciach

  Kubelík z Teba nebude!

  Príčiny, konfrontácie, následky. Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí (s optikou na Košice a východoslovenský región). Zborník referátov z 2. muzikologickej konferencie, 2006, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 72 – 87
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 6)

 • 1996

  BUKOVINSKÁ, Júlia a kol.: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1986 – 1996

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (83 s., 1. vyd.)

 • 1969

  JURÍK, Marián (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby

  Obzor, Bratislava
  (641 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. Slovenská hudba 20. storočia. 5. diel

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (110 s., 1. vyd.)

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II.

  Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 12)

 • 2011

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I.

  Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)

 • 2004

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach

  Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2004, v rámci 2. Festivalu súčasného umenia Košice

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (102 s., 1. vyd.)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia – BONKOVÁ, Hana (zost.): 1. Festival súčasného umenia Košice 2003

  [programový bulletin]

  Štátna filharmónia Košice, Košice
  (27 s., 1. vyd., odborné texty: Júlia Bukovinská, Mária Kornucíková)

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 3

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (73 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. 20. storočie. 4. diel

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
  (2006 – 128 s., 2. vyd., 2002 – 128 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

 • 2001

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Romantizmus. 3. diel

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
  (2005 – 128 s., 2. vyd., 2001 – 127 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)

 • 2000

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Barok – Klasicizmus. 2. diel

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
  (2004 – 102 s., 2. vyd., 2000 – 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

  Štátna filharmónia Košice, Košice
  (88 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Starovek – Stredovek – Renesancia. 1. diel

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice
  (2004 – 60 s., 2. vyd., 1999 – 1. vyd.)

 • 1997

  LENGOVÁ, Jana – BUKOVINSKÁ, Júlia (ed.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (82 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2008

  BUKOVINSKÁ, Júlia: V trinástej komnate Augustína Procházku

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 16 – 18

 • 2006

  BUKOVINSKÁ, Júlia – BODNÁR, Norbert: Netreba toľko slov-

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 6, s. 37

 • 2006

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Vladimír Čuchran: The Best Of Accordion World

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 38

 • 2005

  BUKOVINSKÁ, Júlia: 50. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 17 – 20

 • 2005

  BUKOVINSKÁ, Júlia: 50 Košických hudobných jarí

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 10 – 11

 • 2005

  BUKOVINSKÁ, Júlia: 50. ročník festivalu KHJ

  Best Magazín, 2005, roč. 2, č. 7, s. 48 – 49

 • 2004

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Štefan Čurilla

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 8
  (Štefan Čurilla – hudobný kritik, publicista)

 • 2004

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá: Jozef Podprocký

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 3 – 4
  (Jozef Podprocký – skladateľ)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Edita Marenčinová

  Chýr z Košíc

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 3

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 10, s. 12

 • 1996

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Prof. Mária Hemerková (30. 10. 1900 – 29. 1. 1996)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 5, s. 6

 • 1995

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Palma víťazstva z Brna

  Konzervatoristka Zuzka Rzounková žne úspechy

  Košický večer, 17. 7. 1995, Košice, roč. 6 (28), č. 136, s. 3

 • 1994

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Talentovaná organistka

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3
  (Monika Melcová, absolventský koncert, Košice, 25. 1. 1994)

 • 1993

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 5

 • 1993

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Dni Hemerkovcov ’92 v Košiciach

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 5

 • 1993

  DZEMJANOVÁ, Emília – BUKOVINSKÁ, Júlia: Emília Dzemjanová: Byť prospešná

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 3

 • 1993

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubilant Ladislav Holoubek

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 8

 • 1993

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 4

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 7, s. 4

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Január v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 4

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: 37. Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Akordeónový orchester košického konzervatória

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 13, s. 5

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Január v ŠFK

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 6, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v závere roka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 4

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Začiatok koncertnej sezóny v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 24, s. 6

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Zo stretnutia v Košiciach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 2

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 3

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 4

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Podprocký – jediný súčasník

  Na margo 36. ročníka Košickej hudobnej jari

  Slovenský východ, 29. 6. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 151, s. 5

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Večne živá téma

  Balet Štátneho divadla v Košiciach uviedol Maškarádu a Trojrohý klobúk

  Slovenský východ, 1991, Košice, roč. 1, č. 4 (5. 1.), s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 7, s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Výchovné koncerty – súčasť estetickej výchovy

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 6, s. 7

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v septembri a októbri

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Dvadsiaty Medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 14, s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Najväčší zážitok poskytol Jiří Stivín

  Marec na pódiu Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 83 (7. 4.), s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ

  Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie

  Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 59 (10. 3.), s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Pestrý a vyrovnaný

  Vraciame sa k 20. medzinárodnému organovému festivalu

  Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 157 (7. 7.), s. 4

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: V službách hudobnej kultúry

  Ľudmila Kojanová – kultivovaný typ klaviristky

  Východ, 1990, Košice, roč. 1, č. 139 (15. 6.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Hold umeleckej osobnosti

  Slávnostný večer k jubileu Ladislava Holoubka

  Pravda, 1989, Bratislava, roč. 70, č. 22 (26. 1.), s. 5

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Umením aj vychovávať

  Košická štátna filharmónia v roku svojho jubilea

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 92 (19. 4.), s. 3

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Bohatá nádielka mladým

  Nad koncertami uplynulého mesiaca v Štátnej filharmónii v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 69 (22. 3.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Interpret, pedagóg i teoretik

  Nad dielom košického rodáka dr. Ferdinanda Klindu

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 49 (27. 2.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Priestor i pre hostí

  Januárové koncerty košickej Štátnej filharmónie Košice

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 33 (8. 2.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Vyváženosť klasiky s modernou

  Na okraj symfonických koncertov tohoročnej KHJ

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 156 (5. 7.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Lyrika dominovala

  Odštartovala Košická hudobná jar

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 120 (24. 5.), s. 4

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Ide o partnerstvo

  Diskutujeme o mladých s mladými i staršími vedeckými pracovníkmi

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 44, s. 8

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 3

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK v októbri

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 25, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Devätnásty Medzinárodný organový festival

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 14, s. 3

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Klasicistické diela...

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 11, s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Pestrý program

  Február na pôde Štátnej filharmónie Košice

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 75 (30. 3.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: K Mesiacu priateľstva

  Ohliadnutia sa za koncertným novembrom

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 302 (23. 12.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Vrelý vzťah k ľuďom

  K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 235 (5. 10.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Cez úskalia hudby

  Vstup Štátnej filharmónie Košice do jubilejnej 20. sezóny

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 217 (14. 9.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Vedomosti, skúsenosť a umelecká fantázia

  Zaslužilý umelec Ladislav Holoubek jubiluje

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 189 (12. 8.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Hostia potešili

  Po 33. ročníku Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 157 (6. 7.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Záruka umeleckých hodnôt

  Po 18. ročníku Medzinárodného organového festivalu

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 122 (26. 5.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Úspešná premiéra Norberta Bodnára

  Po prvom dni Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 111 (13. 5.), s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Dvadsiaty (Tridsiaty) tretí ročník Košickej hudobnej jari

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 8

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Brucknerova symfónia

  Otvárací koncert Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 240 (13. 10.), s. 4

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Súzvuk so svetom

  Nad dramaturgiou 19. sezóny Štátnej filharmónie v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 235 (7. 10.), s. 4

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Záver koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 5

 • 1987

  MARTINČEKOVÁ, Dita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1, 3

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

  Organové koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 3

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 7

 • 1986

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Príležitosť pre domácich

  Nad symfonickými koncertmi XXXI. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 143 (20. 6.), s. 4

 • 1986

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Koncerty nesklamali

  Skončil sa medzinárodný organový festival

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 111 (14. 5.), s. 4

 • 1985

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Spontánny záujem

  Skončila sa Košická hudobná jar

  Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 138 (14. 6.), s. 6

 • 1985

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Súzvuk mladosti a krásy

  Úspech košických a prešovských vysokoškolákov na prvom festivale

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 263 (7. 11.), s. 4

 • 1984

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Roky hľadania a rastu

  Ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove jubiluje

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 132 (6. 6.), s. 4
  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján – BUKOVINSKÁ, Júlia: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

  Tvorba

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 3

Bibliografia

 • 2009

  SCHINDLER, Agata: Júlia Bukovinská: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 57 – 58

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 39

 • 2006

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Júlia Bukovinská (30. 3. 1956)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 26

x