• – JAMU v Brne, štúdium klavírnej hry

 • 1956 – 1969

  korepetítorka v Miešanom zbore Československého rozhlasu v Bratislave (neskôr prešla spolu s ním pod Slovenskú filharmóniu ako členka filharmonického zboru)

 • – štúdium na Filozofickej fakulte UK

 • – súkromné štúdium spevu u profesorky Anny Korínskej

 • 1963 – 2024

  korepetítorka Opery SND

 • 1969 – 1999

  korepetítorka a čembalistka komorného súboru Camerata Slovaca pod vedením dirigenta Viktora Málka

 • 1969 – 2004

  pegagogické pôsobenie na VŠMU

 • od 1977

  členka a neskôr korepetítorka Speváckeho zboru mesta Bratislavy

Milada Synková počas šesťdesiatročného pôsobenia v Opere SND mala za sebou desiatky operných inscenácií, ktoré po hudobnej stránke pripravovala v spolupráci s celým radom dirigentov. Okrem korepetovania so sólistami hrávala pravidelne na klávesové nástroje v orchestri, sprevádzala sólistov na koncertoch, ale neraz – vzhľadom k jej interpretačným dispozíciám – ju inscenátori obsadzovali aj do menších úloh.

V roku 2023 si umelkyňa pripomenula nielen významné životné jubileum, ale aktuálna sezóna bola jej jubilejnou 60. sezónou v Opere SND.

x