• -

  Konzervatórium v Bratislave (orchestrálne dirigovanie – Zdeněk Bílek)

 • -

  VŠMU (Ladislav Slovák)

 • od 1983

  dirigent Bratislavského detského zboru

 • 1987

  založil Mládežnícky zbor Echo

 • 1992

  založil Amadeus Chor Bratislava

 • od 2008

  dirigent speváckeho zboru Nitria v Nitre

 • -

  pedagóg na HTF VŠMU, Katedra skladby a dirigovania (2005 - docent)

x