• 1986 – 1991

    Konzervatórium v Bratislave (husle – Jozef Kopelman)

  • 1992 – 1997

    VŠMU (Jozef Kopelman)

  • 2006 – 2009

    VŠMU, doktorandské štúdium (Jozef Kopelman), súčasne majstrovské interpretačné kurzy (Dénes Kovács, Eduard Grač, Ivan Štraus)

Peter Šaray sa popri sólistickej činnosti zameriava na orchestrálnu a komornú hudbu v rôznych nástrojových zoskupeniach. Sólisticky vystúpil s poprednými slovenskými telesami ako Slovenská filharmónia (dirigenti Ondrej Lenárd, Rastislav Štúr a Ondrej Šaray), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Ľudovít Rajter), Slovenský komorný orchester (Bohdan Warchal, Jack Martin Händler), Štátny komorný orchester Žilina (Ondrej Šaray), Dámsky komorný orchester (Elena Šarayová) a tiež s Orchestrom Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz (Adolf Hennig), Pražskou komornou filharmóniou (Tomáš Koutník) a i. Ako sólista i komorný hráč sa predstavil vo viacerých európskych krajinách, v USA, Kanade, Mexiku, Japonsku, Číne, Kórei, Indii, Vietname, Thajsku, Filipínach, Malajzii, Indonézii, Taiwane a i. Pôsobí v orchestroch: Wiener Mozart Orchester, Mozartcollegium Wien, Wienerklassik Orchester, Wiener Kammerorchester, v minulosti tiež v Gustav Mahler Jugend Orchester (1989 – 1991), Youth Orchestra of United Europe (1992), Aix-En Provence Festival Orchestra (1995), Luzern Festival Orchestra (1992 – 1995) a v Slovenskom komornom orchestri. V rokoch 2002 – 2008 bol členom komorného orchestra mesta Bratislavy Cappella Istropolitana.

x