• 1975 – 1980

  Konzervatórium Žilina (hoboj - Milada Hrianková), počas štúdia člen ŠKO Žilina

 • 1980 – 1983

  VŠMU (Rudolf Novák)

 • 1982

  polročný študijný pobyt v Paríži (Pierre Pierlot)

 • 1986 - 2007

  prvý hobojista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • v sezóne 1991/92

  účinkovanie v Symfonickom orchestri mesta Oviedo v Španielsku (sólový hobojista)

 • od 2007

  hobojista v orchestri Opery SND (zástupca vedúceho skupiny)

 • od 2012

  štúdium dirigovania na VŠMU (Jaroslav Kyzlink)

Aktívne účinkuje aj v Bratislavskom dychovom oktete, dychovom kvartete I fiati (s ním sa zúčastnil na Festivale komornej hudby v Normandii vo Francúzsku) a v súbore Cappella Istropolitana. Je zakladajúcim členom metropolitného orchestra Bratislava.

Ako sólista spolupracoval aj s telesami ako ŠF Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Mozart Serenaden Orchester Salzburg, Symfonický orchester České Budějovice.

Venuje sa aj aranžovaniu skladieb pre rôzne hudobné zoskupenia a tiež dirigovaniu.

„Šintálov umelecký prejav je výsledkom školenia, vytrvalosti, jeho zmyslu pre povinnosť, dlhoročného účinkovania v komorných zoskupeniach i spolupráce s renomovanými orchestrálnymi dirigentmi.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 157.)

x