2021

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Objavný Bartók

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 8

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Miesto pre dvoch ... "klaviristov v jednom dome"

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 20 – 21

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

2020

GUNIČOVÁ, Kristína: Konvergencie 2020

Komornejšie než kedykoľvek predtým

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8

2020

POLAKOVIČOVÁ, Viera: A predsa boli! V Bratislave zaznel jesenný festival Konvergencie

Opera Slovakia, 23. 9. 2020

2019

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 5

2019

KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

2018

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 19

2018

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Dvojkoncert pre Fazioli a Steinway

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 16

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 7

2017

KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

2016

SCHINDLER, Agata: Standing ovation diplomatov v Berlíne pre klavírne duo Nory a Mikiho Skutu

Opera Slovakia, 17. 7. 2016

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

2016

BURGROVÁ, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110

Hudobný život, 2016, roč. 38, č. 7 – 8, s. 12

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

2015

PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie 2013 : Bratislavská noc komornej hudby

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

2012

UHER, Pavol: Levočské babie leto

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 12

2012

REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

SME, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

2012

KATINA, Peter: Konvergencie v Košiciach : Hommage a John Cage

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 21

2011

HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 5

2011

HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2010

ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

2010

ŠUBA, Andrej: Nora Skuta & The Bad Boys Collective

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 11 – 12

2010

PLATZNER, Alexander: Messiaenovský recitál Nory Škutovej

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 4

2007

KOLAŘ, Róbert: Recenzie. Cello Recital in London... Jozef Lupták, Robert Cohen, Nora Škutová

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 56 – 57

2007

BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 5, s. 8

2007

ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Recenzie CD : Daniel Matej: schneller, weiter, höher

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 58

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2006

THOMAS, Roger: Contemporary Music on CD and SACD

International Record Review january, 2006, s. 20 – 22

2005

REHÁK, Oliver: Cageova hudba vás nenechá chladnými : So špičkovou slovenskou klaviristkou Eleonórou Škutovou-Slaničkovou o jej najnovšom projekte Sonates & Interludes

Sme [príloha Kultúra], 31. 8. 2005, s. 26

2005

ŠUBA, Andrej: Vydavateľstvu Hevhetia sa podaril...

Týždeň, 25. 7. 2005, s. 65

2002

ŠUŠKA, Pavol: „Bokesovský“ koncert v Mirbachu (premiéra Sonáty č. 3, op. 32)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 19

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Eleonóra Slaničková-Škutová

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 120 – 123

2002

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 28

2002

ŠIKULINCOVÁ, Gabriela: Konvergencie, alebo zbližovanie pokračuje

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 20

2001

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Melos-Étos. 6. Medzinárodný festival súčasnej hudby (7.–16. 11.)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 19 – 21

2001

ŠUŠKA, Pavol: Kontrabas a dva klavíry (polrecitál dua na festivale Melos-Étos)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 22

2001

BEKSIAK, Antoni: Owoc poszukiwań

Ruch Muzyczny, 11. 11. 2001, s. 23

2001

RAJTER, Adrian: Ako som to vnímal ja... (Odpoveď na recenziu Igora Bergera)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 3

2001

LESAN, Martin: Čaro tónov

Literárny týždenník, 17. 5. 2001

2001

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia : Koncerty [recenzia interpretácie Chopinovho Koncertu f mol, op. 21]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 20

2001

ČURILLA, Štefan: ŠFK v závere roka (Chopinov koncert f mol)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 12

2000

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Prvý vydavateľský koncert, alebo Mami, kúp mi noty!

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 22 – 23

2000

URSÍNYOVÁ, Terézia: Orientácia na súčasnosť

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 22 – 23

2000

–: Miniprofil HŽ: Eleonóra Škutová

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 6

2000

ŠEBESTA, Róbert: Konvergencie – nový festival

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 19

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Klavír v Mirbachu

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 32
(recenzia samostatného recitálu)

1999

BERGER, Igor: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 15

1999

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Večery novej hudby 4.-18. jún

10. ročník medzinárodného festivalu

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 32 – 34

1999

BERGER, Igor: Z nedeľných matiné

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 26 – 27

1999

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dravá hudba mladosti

Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 11, s. 14

1998

STEINECKER, Anton: Atraktívny cyklus

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 7

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: Melos-Étos. Dynamický dej

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 6

1997

PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

1997

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Klavírne duo Nora a Miki Škutovci

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 2, s. 5

1995

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Melos-Étos – medzinárodný festival súčasnej hudby

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23, s. 10

1995

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Večery novej hudby – „znovuvzkriesenie“ Erika Satieho

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 3

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 4

1988

GODÁNYOVÁ, Milada: Nová slovenská hudba

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 10

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Eleonóra Slaničková-Škutová

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 120 – 123

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Objavný Bartók

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 8

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Miesto pre dvoch ... "klaviristov v jednom dome"

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 20 – 21

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: Konvergencie 2020

  Komornejšie než kedykoľvek predtým

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: A predsa boli! V Bratislave zaznel jesenný festival Konvergencie

  Opera Slovakia, 23. 9. 2020

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 5

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 19

 • 2018

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Dvojkoncert pre Fazioli a Steinway

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 16

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 7

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  SCHINDLER, Agata: Standing ovation diplomatov v Berlíne pre klavírne duo Nory a Mikiho Skutu

  Opera Slovakia, 17. 7. 2016

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110

  Hudobný život, 2016, roč. 38, č. 7 – 8, s. 12

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie 2013 : Bratislavská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

 • 2012

  UHER, Pavol: Levočské babie leto

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 12

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

  SME, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

 • 2012

  KATINA, Peter: Konvergencie v Košiciach : Hommage a John Cage

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 21

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 5

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Nora Skuta & The Bad Boys Collective

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 11 – 12

 • 2010

  PLATZNER, Alexander: Messiaenovský recitál Nory Škutovej

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 4

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

 • 2007

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Recenzie CD : Daniel Matej: schneller, weiter, höher

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 58

 • 2007

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 5, s. 8

 • 2007

  KOLAŘ, Róbert: Recenzie. Cello Recital in London... Jozef Lupták, Robert Cohen, Nora Škutová

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 56 – 57

 • 2006

  THOMAS, Roger: Contemporary Music on CD and SACD

  International Record Review january, 2006, s. 20 – 22

 • 2005

  REHÁK, Oliver: Cageova hudba vás nenechá chladnými : So špičkovou slovenskou klaviristkou Eleonórou Škutovou-Slaničkovou o jej najnovšom projekte Sonates & Interludes

  Sme [príloha Kultúra], 31. 8. 2005, s. 26

 • 2005

  ŠUBA, Andrej: Vydavateľstvu Hevhetia sa podaril...

  Týždeň, 25. 7. 2005, s. 65

 • 2002

  ŠIKULINCOVÁ, Gabriela: Konvergencie, alebo zbližovanie pokračuje

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 20

 • 2002

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 28

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: „Bokesovský“ koncert v Mirbachu (premiéra Sonáty č. 3, op. 32)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 19

 • 2001

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Melos-Étos. 6. Medzinárodný festival súčasnej hudby (7.–16. 11.)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 19 – 21

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Kontrabas a dva klavíry (polrecitál dua na festivale Melos-Étos)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 22

 • 2001

  BEKSIAK, Antoni: Owoc poszukiwań

  Ruch Muzyczny, 11. 11. 2001, s. 23

 • 2001

  RAJTER, Adrian: Ako som to vnímal ja... (Odpoveď na recenziu Igora Bergera)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 3

 • 2001

  LESAN, Martin: Čaro tónov

  Literárny týždenník, 17. 5. 2001

 • 2001

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia : Koncerty [recenzia interpretácie Chopinovho Koncertu f mol, op. 21]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 20

 • 2001

  ČURILLA, Štefan: ŠFK v závere roka (Chopinov koncert f mol)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 12

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Klavír v Mirbachu

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 32
  (recenzia samostatného recitálu)

 • 2000

  ŠEBESTA, Róbert: Konvergencie – nový festival

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 19

 • 2000

  –: Miniprofil HŽ: Eleonóra Škutová

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 6

 • 2000

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Prvý vydavateľský koncert, alebo Mami, kúp mi noty!

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 22 – 23

 • 2000

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Orientácia na súčasnosť

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 22 – 23

 • 1999

  BERGER, Igor: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 15

 • 1999

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Večery novej hudby 4.-18. jún

  10. ročník medzinárodného festivalu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 32 – 34

 • 1999

  BERGER, Igor: Z nedeľných matiné

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 26 – 27

 • 1999

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dravá hudba mladosti

  Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 11, s. 14

 • 1998

  STEINECKER, Anton: Atraktívny cyklus

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 7

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Melos-Étos. Dynamický dej

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 6

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Klavírne duo Nora a Miki Škutovci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 2, s. 5

 • 1995

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Melos-Étos – medzinárodný festival súčasnej hudby

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23, s. 10

 • 1995

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Večery novej hudby – „znovuvzkriesenie“ Erika Satieho

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 3

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 4

 • 1988

  GODÁNYOVÁ, Milada: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 10

x