• 1981 - 1987

  Konzervatórium v Bratislave (klavír - Juraj Mašinda, čembalo - Róbert Grác)

 • 1988 - 1992

  VŠMU (klavír - Miloslav Starosta, Daniela Varínska)

 • 1992 - 1993

  štipendistka SHF (Daniela Varínska)

 • od 1994

  VŠMU, postgraduálne štúdium so špecializáciou na súčasnú hudbu (konzultácie u Christiana Wolffa, Andrása Wilheima, Martina Erdmanna, Sigune von Ostenovej, Zygmunta Krauzeho, Betha Griffitha, Louisa Andriessena a i.)

 • interpretačné kurzy:

  Eugen Indjić, Zoltán Kocsis, Rudolf Kehrer, Attila Némethy, Siegfried Mauser, Marianna Schröderová

 • od 1988

  členka súboru VENI

 • od 1996

  členka klavírneho dua s manželom Mikulášom Skutom

 • 1997

  spoluzakladateľka a členka súboru Opera aperta ensemble

 • 1993 - 1999

  komorná spolupráca na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

Nora Skuta ako sólistka spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Bratislavskými sólistami, Cappellou Istropolitanou a početnými významnými osobnosťami - skladateľmi, dirigentmi,  hudobnej scény súčasnej hudby, ako napr. Johannes Kalitzke, György Kurtág, Klangforum Wien, Amadinda percussion group, Beth Griffith, Sigune von Osten, Louis Andriessen, Sofia Gubajdulina, Simon Steen - Andersen, Tristan Murail, John Cage, Steve Reich a uní. Zúčastnila sa na mnohých unikátnych projektoch, stála pri zrode početných diel súčasných autorov, účinkovala na stredoeurópskych medzinárodných festivaloch (BHS, Melos-Étos, Večery novej hudby, Konvergencie, Pražské jaro, festivaly novej hudby v Prahe, Ostrave, Olomouci, Donaueschingen, Grenzenios-Berlin, Contrasts-Lvov, Varšavská hudobná jeseň, Miláno-Música, Arcus Temporum-Pannonhalma, Mozartwochen, stART - Salzburg, Salzburger Festspiele, Wien Modern a ďalšie). Od roku 2009 je prvou klaviristkou súboru ÖENM/Österreichisches ensemble für Neue Musik v Salzburgu.

Nora Skuta pravidelne účinkuje v klavírnom duu so svojím manželom Mikim Skutom, ale ako vyhľadávaná interpretka komornej hudby spolupracuje s radom ďalších domácich i zahraničných umelcov. Jej diskografia obsahuje zväčša komorné nahrávky v duových formáciách (violončelo-klavír, klarinet-klavír, dva klavíry), ako aj profilové CD viacerých slovenských skladateľov. Sólovo nahrávala pre vydavateľstvo MMC, ďalšie nahrávania realizovala aj pre Naxos a NEOS.

 

"Eleonóra Slaničková-Škutová disponuje o. i. úctyhodnou dynamickou amplitúdou a v interpretovaných dielach uplatňuje svoj tvorivý temperament. Skladby s dramatickou vášnivosťou patria k jej veľkým devízam. Práve nimi si podmaňuje publikum, kritiku a uznanie autorov, ktorých tlmočí. Napriek tomu však dosahuje ideálnu vyváženosť medzi mozaikou drobnokresby a jej začleňovaním do vyšších celkov a jej interpretácia klasického repertoáru upútava poslucháčov osobnostným stvárňovaním dôverne známych diel.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 120-123.)

 

 

x