• -

  Vyššia hudobná škola v Zlíne (klavír, husle a violončelo)

 • 1951

  absolvovanie gymnázia v Zlíne

 • 1951 - 1952

  mechanik bývalých Závodov presného strojárstva v Zlíne

 • 1952 - 1965

  VŠMU (orchestrálne dirigovanie - Václav Talich, Ľudovít Rajter, operné dirigovanie - Ladislav Holoubek, Tibor Frešo)

 • 1952

  dirigent Vysokoškolského umeleckého súboru

 • 1953 - 1977

  a 1980 - 1989 umelecký vedúci a dirigent orchestra umeleckého súboru Lúčnica

 • od 1974

  šéfdirigent Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (dnešná Štátna opera)

 • 1989

  šéfdirigent SĽUK-u

 • od 1993

  riaditeľ Ochranného združenia interpretov Slovenska (OZIS)

 • 1995 - 2006

  dirigent Orchestra mladých na Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera v Bratislave

Veľkú časť svojej tvorivej energie venoval umeleckému súboru Lúčnica. Spolu s choreografom Štefanom Nosáľom a zbormajstrom Štefanom Klimom hľadal a formoval jeho profil. Uvádzaním skladieb A. Moyzesa, J. Cikkera, T. Andrašovana, B. Urbanca, L. Burlasa, Z. Mikulu a najmä S. Stračinu postupne vystaval základný repertoár Lúčnice. Premiéroval tu vyše 400 skladieb slovenských a mnoho skladieb českých skladateľov. Významne sa podieľal na vybudovaní orchestra Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý zápasil s nedostatkom hráčov, ako aj na pozdvihnutí jeho umeleckej úrovnei.

Okrem Lúčnice a orchestra dnešnej Štátnej opery v Banskej Bystrici spolupracoval s ďalšími telesami: Spevácky zbor moravských učiteľov (1952 – 1958), Slovenská filharmónia, Opera Slovenského národného divadla, Štátna filharmónia Košice, Filharmonie pracujících (dnešná Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín), Opera Jihočeského divadla České Budějovice, SĽUK, Orchester ľudových nástrojov v Bratislave a i. Významná je Šmídova dlhoročná spolupráca s Filmovým symfonickým orchestrom v Prahe, s ktorým od roku 1965 nahral hudbu k viac ako 70-tim filmom. Posledných 11 rokov dirigoval Orchester mladých Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera v Bratislave. Okrem dirigovania sa venoval komponovaniu a aranžovaniu.

x