• 1953 - 1959

  ĽŠU Nové Mesto nad Váhom (husle - Jozef Krommer, Milan Struhárik)

 • 1962 - 1968

  Konzervatórium v Bratislave (Albín Vrteľ)

 • 1967

  European Youth Orchestra Londýn, mesačné štipendium

 • 1968 - 1971

  Hochschüle für Musik und darstellende Kunst Viedeň (Ricardo Odnopossov), vyznamenanie a mimoriadna prémia

 • 1968 - 1973

  súbežne aj štúdium na AMU v Prahe (Alexander Plocek), Najlepší absolvent roka

 • 1972

  účasť na letnom interpretačnom kurze v Nice (Leonid Kogan)

 • 1971 - 1975

  Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (Igor Oistrach), 1974 stáž a ašpirantúra (David Oistrach), titul Najlepší absolvent roka

 • 1975

  štipendistka na Konzervatóriu v Paríži (trojmesačné štipendium Ministerstva kultúry Francúzskej republiky)

 • 1975 - 1979

  asistentka na VŠMU

 • od 1980

  asistentka profesora Sándora Végha na vysokej škole v Salzburgu v Mozarteu

 • od 1985

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (profesorka)

 • od 1998

  Fakulta muzických umení AU v Banskej Bystrici (profesorka)

„Jela Špitková zaujala už ako študentka prvými pódiovými vystúpeniami na Konzervatóriu v Bratislave a na AMU v Prahe. Na štúdiách v zahraničí sa rozvíjala jej prirodzená muzikalita a technická brilancia, budovala si nový repertoár. Kritika oceňovala jej precíznu techniku, zmysel pre štýl, čistotu intonácie, vysokú tónovú kultúru, krásnu farebnosť, schopnosť vystihnúť podstatné črty diela v presných kontúrach formy. Umelkyňa kladie veľký dôraz na osobitosť tónu, ktorý veľa napovie o ľudskom vnútre interpreta. Umelecké a ľudské dozrievanie považuje za súčasť nezameniteľnosti interpretačného štýlu veľkých huslistov 20. storočia. O takýto interpretačný postoj sa usiluje vo svojom koncertnom živote: šíriť krásu a umenie.“ (Slovník slovesnkého koncertného umeia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 157-161.)

x