• 1973 - 1979

  Konzervatórium v Bratislave (klavír)

 • 1979 - 1983

  VŠMU (dirigovanie), súčasne absolvoval majstrovský kurz (Sergio Celibidache)

 • 1983 - 1985

  dirigent Opery Štátneho divadla v Košiciach

 • od 1985

  až dodnes dirigent orchestra Opery SND

Operný repertoár D. Štefánka zahŕňa niekoľko desiatok titulov. Ďalej pôsobil aj ako šéfdirigent Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského (Štátnej opery) v Banskej Bystrici, hosťoval v pražskom Národnom divadle a v Janáčkovej opere v Brne, spolupracoval so Štátnym divadlom v Košiciach, so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnou filharmóniou Košice.

x