• 1972 - 1976

  VŠMU v Bratislave (spev - Mária Kišonová-Hubová)

 • 1976 - 1978

  štúdium na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Jevgenij Nesterenko) a v talianskej Sienne

 • 1982 - 1985

  VŠMU, interná ašpirantúra (Mária Kišonová-Hubová)

 • od 1979

  pedagogička koncertného a operného spevu na Katedre spevu HTF VŠMU (vedúca Katedry spevu), tiež lektorka majstrovských speváckych kurzov

Hana Štolfová-Bandová získala ocenenia na viacerých speváckych súťažiach. V súčasnosti má za sebou bohatú pedagogickú i sólovo-vokálnu činnosť, ako koncertná umelkyňa v oratoriálnych, kantátových a omšových dielach. Absolvovala množstvo sólových recitálov a koncertov na domácich i zahraničných pódiách v umeleckej spolupráci s poprednými orchestrami a dirigentskými osobnosťami. Pravidelne uvádzala pôvodnú slovenskú tvorbu vrátane premiér skladieb súčasných autorov. Ako sólistka hosťovala na scéne Opery SND. Nahrala rad diel slovenských a zahraničných autorov v Slovenskom rozhlase, ako aj pre domáce i zahraničné hudobné vydavateľstvá. 

 

x