• 2017

    Osobnosť Bratislavy

    za mimoriadny prínos ku kultúrno-spoločenskému rozvoju hlavného mesta

x