• 1983 - 1988

  Konzervatórium Žilina (harfa - Tibor Kováč)

 • 1988 - 1992

  AMU Praha (harfa - Karel Patras, Renata Kodadová)

 • 1990 - 1995

  prvá harfistka v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu

 • od 1995

  prvá harfistka v Slovenskej filharmónii

 • 1994 - 1997

  členka medzinárodného symfonického orchestra United Philharmonic Vienna vo Viedni

Katarína Turnerová už počas štúdia na AMU v Prahe začala pôsobiť ako prvá harfistka v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde zastávala tento post v rokoch 1990 - 1995. Od roku 1995 je prvou harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. V rokoch 1994 - 1997 účinkovala aj v medzinárodnom symfonickom orchestri United Philharmonic Vienna vo Viedni.

S manželom flautistom Mariánom Turnerom tvoria komorné duo, ktoré odohralo stovky koncertov doma aj v zahraničí.

Ako sólistka i komorná hráčka účinkuje na domácich koncertných pódiách a hudobných festivaloch, kde spolupracuje s radom popredných inštrumentalistov, spevákov, speváckych zborov, komorných ansámblov i orchestrov. Skladby harfového repertoáru slovenských i svetových autorov nahrala na CD i DVD nosiče, ale aj pre pre vysielacie potreby RTVS, ORF, BBC či NHK (Japonsko). V roku 2017 vydala CD album s názvom "Royal Harp" s harfovými koncertmi skladateľov 18. storočia. Participovala aj na nahrávkach filmovej hudby pre európske, austrálske, ázijské i americké kinematografické spoločnosti. 

Slovenské koncertné umenie reprezentovala ako sólová, komorná či orchestrálna hráčka často i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Švédsko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Mexiko, Japonsko, Omán).  

"Katarína Turnerová je typom profesionálne pedantnej a citlivo muzikálnej umelkyne, ktorá má zmysel pre temperamentný spád i meditáciu. Pre svoj perfekcionizmus v príprave i prevedení je vyhľadávanou orchestrálnou, sólovou a komornou hráčkou." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 167 - 168.)

x