• 1973 - 1979

  Konzervatórium Žilina (husle - Bohumil Urban, klavír - Anton Kállay)

 • 1979 - 1984

  VŠMU (dirigovanie - Ladislav Slovák, Bystrík Režucha, komorná hra - Bohdan Warchal)

 • 1983 - 1990

  vedúci Komorného orchestra slovenských učiteľov

 • 1987 - 1989

  vedúci miešaného zboru CANTUS (spolu s Jozefom Búdom)

 • 1991 - 2009

  šéfdirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici, súčasne v sezóne 2006/2007 riaditeľ Slezského divadla v Opave

 • od 2010

  hosťujúci dirigent orchestra Opery SND

Pavol Tužinský sa venuje opernému, orchestrálnemu a zborovému dirigovaniu. Bol asistentom dirigenta v Opere SND, neskôr prijal angažmán v operete Národního divadla moravskoslezského v Ostrave a v Štátnej opere Banská Bystrica. Tu naštudoval množstvo diel prevažne talianskej opernej literatúry (Verdiho Arolda a Ernani, Leoncavallových Komediantov, Mascagniho Sedliacku česť a ď.), v Opere SND uviedol o. i. Benešovu operu The Players v slovenskej premiére. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici a i. Bol šéfdirigentom Symfonického orchestra J. Cikkera v Banskej Bystrici, v rokoch 1983 – 1990 viedol Komorný orchester slovenských učiteľov. Spolupracoval so Speváckym zborom mesta Bratislavy a so speváckym zborom Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum. V období 1987 – 1989 viedol spolu s Jozefom Búdom miešaný spevácky zbor CANTUS. Predstavil sa vo viacerých krajinách sveta (Nemecko, Taliansko, Izrael, Maďarsko a i.).

Pavol Tužinský patrí k dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych súťažiach a lektorom dirigentských kurzov organizovaných NOC, predsedom poradného zboru NOC pre inštrumentálnu hudbu a členom poradného zboru NOC pre zborový spev. 
Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v súčasnosti je docentom na Katedre kompozície a dirigovania zboru Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a hosťujúcim dirigentom v Opere SND.

x