Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2014

  Hudobný klasicizmus ako štýlová epocha

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849, 2014, Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice, s. 438 – 452
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

 • 2013

  PhDr. Igor Podracký – hudobný vedec, spisovateľ, redaktor, hudobný kritik (24. 10. 1946 – 7. 7. 2013)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 6 – 8

 • 2013

  Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu (1770 – 1850)

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z vedeckej konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 118 – 138
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Dramatizmus kontrastov. Dirigent Boris Velat a jeho Verdi

  Glocková, Mária (ed.): Stretnutie s nesmrteľnosťou. Zborník konferenčných a nekonferenčných príspevkov, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 30

 • 2013

  Koncert pre všetkých – Štefan Potaš – dramaturg, režisér, scenárista STV (21. 10. 1943 Prešov – 6. 7. 1994 Košice)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 55 – 59

 • 2013

  Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovať

  Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, 2013, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 121 – 127
  (Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)

 • 2011

  Rudolf a Gustáv Jaczkovci v hudobnom živote Košíc

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 19 – 25
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

 • 2011

  Kto bola Suhayda Maria? (Mária Šuhajdová, Marie Suhaydová)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 58 – 64
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

 • 2010

  Osobnosť Eugena Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach

  Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (hudba prekonáva bariéry). Zborník zo seminára (28. odborný seminár hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 7 – 18

 • 2008

  Slovenská hudba v službách tanca

  Halászová, Marilena – Hrehorčák, Pavol (zost.): Interferencie priateľov tanca. Zborník z vedeckej konferencie o baletnom a tanečnom umení pri príležitosti 60. výročia košického baletu, 2008, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 21 – 37
  (148 s., 1. vyd.)

 • 2008

  Opery Eugena Suchoňa inscenované v Košiciach a ich režijné stvárnenie

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 22 – 37
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8)

 • 2007

  Vklad dirigenta Prof. Dr. Ľudovíta Rajtera do rozvoja hudobnej kultúry na východnom Slovensku

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 215 – 223

 • 2004

  Medzinárodný festival Košická hudobná jar a podiel českých umelcov na jeho profilovaní

  Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach V. České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach, 2004, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 25 – 43

 • 2002

  Reflexie opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 219 – 231

 • 2000

  Boris Velat. Život s umením, umenie života

  Mimoriadny bulletin Štátneho divadla Košice, 2000, Štátne divadlo Košice, Košice
  (32 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

  Štátna filharmónia Košice, Košice, s. 19 – 25
  (88 s., 1. vyd.)

 • 1997

  “Dostalíkovi vďačím...”

  Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, 1997, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava, s. 81 – 86
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla. Zv. 5)

 • 1995

  Opera v rokoch 1990 – 1995

  Skřepek, Roman (zost.) a kol.: Štátne divadlo Košice. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku, 1995, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 42 – 63
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1991

  Dirigenti Štátneho divadla Košice

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, 1991, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice, s. 111 – 119

 • 1977

  Hudobné vysielanie Košického rozhlasu od roku 1945

  50 rokov košického štúdia Československého rozhlasu, zost. Andrej Lukáč, 1977, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 22 – 27
  (34 s., 1. vyd.)

 • 1975

  Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

  IV. Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov Moravany, 1975, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 111 – 119

 • 1963

  Dejiny Robotníckeho kultúrneho spolku v Košiciach

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1. Výber zo žiackych prác, 1963, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 84 – 137
  (138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1983

  Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

  Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
  (496 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

  Opera Slovakia, 26.03.2020

 • 2019

  Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 18

 • 2019

  Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 32

 • 2019

  Štátna filharmónia Košice

  Pod taktovkou šéfdirigenta

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 14 – 15

 • 2019

  Zblúdená La traviata

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 31

 • 2018

  Január v košickej filharmónii

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

 • 2018

  Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 13

 • 2017

  Pohľad na sezónu 2016/2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 24

 • 2017

  Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 12, s. 13
  (Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, koncert, Štátna filharmónia Košice)

 • 2017

  Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 23

 • 2017

  Noc v Benátkach

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1, s. 32
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 2015

  Mnoho dôvodov i podnetov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 36

 • 2015

  S kompasom v duši - Igor Vajda

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 26

 • 2015

  Operno-bábková Popoluška

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 24

 • 2015

  Oslavy jubilea košického divadla

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 31

 • 2014

  Piesňová tvorba Bélu Kélera

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 6

 • 2013

  Profily osobností: Anna Poláková, Imrich Jakúbek, Stanislav Remar, Ivan Sokol, Peter Toperczer

  Kronika osobností Pentapolitany, 2013, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Košice
  (1. vyd.)

 • 2012

  Béla Kéler osobnosť európského významu

  Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 50, s. 3, 6

 • 2012

  Béla Kéler, osobnosť európskeho významu

  Deň s konferenciou venovaný nášmu rodákovi

  Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 49, s. 1 – 2

 • 2010

  Hudobné rezonancie, 3. ročník

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium v Košiciach, Hudobný fond

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 10

 • 2010

  Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 3, s. 39

 • 2010

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5
  (Hudobný život, roč. 42, č. 3, s. 10; Hudobný život, roč. 42, č. 4, s. 4, Hudobný život, roč. 42, č. 7 – 8, s. 8)

 • 2009

  Štátna filharmónia Košice – 40 rokov hudby

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 10 – 13

 • 2009

  Košická hudobná jar

  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 6, s. 8 – 10

 • 2009

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 4

 • 2009

  Ars Nova Cassoviae, 6. ročník festivalu súčasného umenia

  3. – 13. novembra 2008, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 8

 • 2009

  Ars Nova Cassoviae, 7. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia

  2. – 12. novembra, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 11

 • 2009

  Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

  39. ročník, 10. septembra – 15. novembra, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 16 – 17

 • 2009

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 6

 • 2009

  Prehliadka mladých slovenských organistov

  37. ročník, 23. – 26. novembra, Konzervatórium Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 17

 • 2009

  Septembrový záver Revúckych augustových koncertov

  3. ročník festivalu klasickej hudby, 3. a 4. septembra, Quirinus n. o., Revúca

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 10, s. 8

 • 2009

  Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 38. ročník

  16. septembra – 2. októbra, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Revúca, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 10

 • 2009

  Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)

  Knižná revue, 2009, Bratislava, roč. 39, č. 25, s. 15

 • 2009

  Magda Móryová sa priatelila so Suchoňom – krstili knihu

  Košický Korzár, 31. 10. 2009, Košice, roč. 12, č. 252, s. 3

 • 2009

  Záverom

  Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach X. Cesta za snom. František Balún, 2009, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 62 – 64

 • 2008

  Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008

  7. a 8. júla, Košice, Hevhetia

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 5

 • 2008

  Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 39

 • 2008

  Záver sezóny v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 3

 • 2008

  Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 6, s. 9

 • 2008

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 7

 • 2008

  Hudobné rezonancie I. Festival súčasnej hudby, 17. a 27. marca

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium Košice, Hudobný fond, Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 6

 • 2008

  Komorný koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 3

 • 2008

  Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 37. ročník

  9. septembra – 3. októbra 2007, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 17

 • 2007

  Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

 • 2007

  Emília Dzemjanová – organ

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 32

 • 2007

  V zrkadle času Lýdia Urbančíková

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 26 – 27

 • 2007

  Konzervatórium v Košiciach si pripomína založenie školy (1951/1952 – 2006/2007)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 12

 • 2007

  Opera očami filmového hitmakera

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 20 – 21

 • 2007

  Jozef Olajoš: V rytme spomienok

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 38

 • 2007

  Emília Dzemjanová: Metodika hry na organe pre konzeratóriá

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 38

 • 2007

  Štefan Čurilla: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 38

 • 2007

  Festival súčasného umenia Košice, 5. ročník

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 11

 • 2007

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 3

 • 2007

  Violončelový festival v Košiciach

  16. – 19. novembra 2006, Košice

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2006

  Košický hudobný sviatok: 4. – 25. máj 2006

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 10 – 12

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – DVORSKÝ, Peter: Aktuálne...

  s Petrom Dvorským, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla Košice

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 4 – 5

 • 2006

  Štátna filharmónia Košice: ŠFK na rozhraní rokov

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 8

 • 2006

  Súčasná hudba z Košíc

  4. festival súčasného umenia Košice, 6. – 13. novembra, Dom umenia, Košice

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 34 – 35

 • 2006

  III. festival súčasného umenia Košice 2005

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 17 – 18

 • 2006

  ŠFK v októbri

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 15

 • 2006

  Na košické premiéře byl i Antonín Dvořák

  Česká beseda, 2006, Košice, roč. 12, č. 4, s. 5

 • 2005

  Pripomenú si osobnosť európskeho významu – Magdu Szakmáry-Móryovú

  100. výročie narodenia umelkyne si uctia zádušnou omšou

  Košický denník Korzár, 28. 9. 2005, Košice, roč. VIII, č. 224, s. 4

 • 2005

  Polstoročie hudobných slávností KHJ dokázalo životaschopnosť kvalitnej hudby

  Košický denník Korzár, 7. 6. 2005, Košice, roč. VIII, č. 131, s. 4

 • 2005

  50. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 17 – 20

 • 2005

  Bernadetta Šuňavská: Duruflé, Dupré, Musorgsky

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 41 – 42

 • 2005

  Košický organový sviatok

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 13

 • 2005

  Konfrontácia organistov

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 6 – 7

 • 2005

  Komorný večer (26. novembra) s interpretmi...

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 24

 • 2005

  [Koncerty]

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

 • 2005

  Deväťdesiatšesť rokov na krídlach hudby

  Kilencvenhat év a zene szárnyán

  Kassai Figyelő. Évf. III, sz. 10, 2005, s. 7

 • 2004

  Prestížne pódium mladých

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 16

 • 2004

  S prísľubom budúcnosti

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 21 – 22

 • 2004

  Do Európskej únie ideme s veľkým bohatstvom kultúry

  Štátna filharmónia Košice oslávila 35. narodeniny, od vzniku až doposiaľ šírila svoje dobré meno

  Košický večer, 2004, Košice, roč. 15, č. 79 (26. 4.), s. 7

 • 2003

  Peter Katina

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 14

 • 2003

  Radostné súperenie

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 3

 • 2002

  Emília Dzemjanová: Škola hry na organe

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 43

 • 2002

  re: Lýdia Urbančíková

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 4

 • 2001

  Organová škola

  Učiteľské noviny, 2001, roč. 51, č. 38, s. 8

 • 2001

  Mladí klaviristi v Košiciach

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 14

 • 2001

  Roman Skřepek jubiluje

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 3

 • 2001

  Rigoletto v Košiciach úspešne

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 23

 • 2001

  Život s umením

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 3

 • 2001

  Miniprofil HŽ: Monika Melcová – organ

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 6

 • 2001

  Bohéma v Košiciach

  Košičania prekročili svoj tieň

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 23

 • 2001

  Aj Rigoletto dnešných dní pobaví

  Recenzujeme operu Giuseppe Verdiho v Štátnom divadle

  Košický večer, 26. 3. 2001, Košice, roč. 12, č. 60, s. 6

 • 2000

  Symfonický orchester Ernő Dohnányiho

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 31 – 32

 • 2000

  Najnovšia Bohéma ako nezabudnuteľná premiéra

  Poetický a čistý pohľad, využitý priestor, harmónia schémy, postáv i orchestra, vyrovnaní interpreti

  Košický denník Korzár, 29. 12. 2000, Košice, roč. 3, č. 299, s. 3

 • 2000

  Giselle ako renesancia umenia v košickom balete

  Omladený súbor s novou koncepciou, dramaturgickým zameraním, s orientáciou na klasiku v podaní významných osobností

  Košický denník Korzár, 9. 11. 2000, Košice, roč. 3, č. 258, s. 4

 • 2000

  Svetová prestíž nezabudnuteľného Štefana Margitu

  Lenského by si zaspieval aj doma

  Košický denník Korzár, 10. 7. 2000, Košice, roč. 3, č. 157, s. 4

 • 2000

  Fenomenálny dirigent Villaume privodil extázu

  Košický denník Korzár, 2000, Košice, roč. 3, č. 124 (31. 5.), s. 4

 • 2000

  Úspešný otvárací koncert Košickej hudobnej jari

  Košický denník Korzár, 6. 5. 2000, Košice, roč. 3, č. 104, s. 6

 • 1999

  Vznešenosť pohybu

  Miroslav Kůra, nezapomenuteľná osobnosť československého baletného umění

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 7 – 8, s. 10 – 11

 • 1999

  Otvíral svět umění

  K nedožitým devadesátinám choreografa Rudolfa Macharovského

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 6

 • 1999

  Hudební mistrovství udržuje mládí

  K 75. výročí narození a 45. výročí působení v košické operě Borise Velata

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 6

 • 1999

  Srdcem zůstal Čechem

  Pamětní deska Ladislavovi Holoubkovi na průčelí divadla

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 6

 • 1999

  Detská klavírna súťaž v Košiciach

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 5

 • 1999

  Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 9 – 11

 • 1999

  Nezabudnuteľný festival

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 24

 • 1998

  Významné místo v dějinách hudby

  Spolužák J. B. Foersta Oldřich Hemerka – všestranný muzikant

  Česká beseda, 1998, Bratislava, roč. 4, č. 10, s. 6

 • 1997

  Oslovený osudom. Petr Eben

  Verbum, 1997, roč. 8, č. 5, s. 281 – 283

 • 1997

  Žobravý študent zostal chudobný

  Po operetnej premiére v Divadle Janka Borodáča

  Košický večer, 22. 10. 1997, Košice, roč. 8, č. 204, s. 4

 • 1997

  Majestátna hudba chrámov

  Recenzujeme 27. ročník organového festivalu v Košiciach

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 189 (1. 10.), s. 4

 • 1997

  Nadšený potlesk

  S akordeónovým orchestrom Konzervatória Košice vo Fínsku

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 152 (6. 8.), s. 4

 • 1997

  Óda na skutočnú radosť

  Recenzujeme záver Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 110 (11. 6.), s. 4

 • 1997

  Sila muzikantských výpovedí

  Recenzujeme 42. ročník Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 100 (28. 5.), s. 4

 • 1997

  Hrajú srdcom ako ich profesori

  Desať rokov Akordeónového orchestra košického konzervatória

  Lúč, 4. 12. 1997, Bratislava, roč. 6, č. 279, s. 9

 • 1997

  Desať rokov tvorivej práce

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 11
  (Akordeónový orchester Konzervatória Košice)

 • 1997

  Nový Album organových skladieb

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 9

 • 1997

  Veľký sopránový sviatok

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 7

 • 1996

  Dve strany mince “Notre Dame”

  V žiari reflektorov Esmeralda i Quasimodo

  Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 52 (13. 3.), s. 3

 • 1996

  Boh má zdravé uši, prečo by mal počúvať falošné akordy

  Slabinou 26. ročníka Medzinárodného organového festivalu bol nástroj v Dóme

  Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 192 (2. 10.), s. 3

 • 1996

  Kvalita zostala aj po uskromnení

  Národná obroda, 1996, roč. 7, č. 136 (12. 6.), s. 10

 • 1996

  Opera 20. storočia v novej podobe

  SME, 1996, Bratislava, roč. 4, č. 256 (2. 11.)
  (Eugen Suchoň, Štátne divadlo Košice, SME na Východe, roč. 1, č. 100 (2. 11. 1996), s. 6)

 • 1996

  Organy Martina Šašku koncertne

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 1, 6

 • 1995

  Ohňostroj vtipu a melódií

  Poľská krv presvedčila o kvalitách novej spevohernej generácie

  Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 214 (8. 11.), s. 3

 • 1995

  Skončila sa jubilejná štyridsiata Košická hudobná jar

  Národná obroda, 10. 6. 1995, roč. 6, č. 134, s. 8

 • 1995

  ...pero navždy zlomené

  Za hudobným skladateľom a pedagógom Tadeášom Salvom

  Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 12 (18. 1.), s. 3

 • 1994

  Spoločná radosť s Beethovenom

  Otvárací koncert Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 95 (18. 5.), s. 3

 • 1994

  Mnohaja i blahaja lita piesňami východného obradu

  Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 280 (3. 12.), s. 8

 • 1994

  Košická opera oživila vyše dvestoročné dielo

  Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 275 (28. 11.), s. 9

 • 1994

  Bonbónik. K premiére komickej opery Lekár a lekárnik v štúdiu Smer

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 233 (5. 12.), s. 3

 • 1994

  Pocta majstrovi taktovky. Za Ladislavom Holoubkom

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 175 (12. 9.), s. 3

 • 1994

  Neočakávaný úspech

  Svetová premiéra v košickom Štátnom divadle

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 17 (26. 1.), s. 3

 • 1994

  Tridsať rokov pedagogickej a koncertnej činnosti

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 8

 • 1994

  Divadlo – splnený sen Košičanov

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 1

 • 1994

  Klavírna súťaž Košice ’94

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 2

 • 1994

  Košická filharmónia vo Švajčiarsku

  Republika, 1994, roč. 2, č. 63 (17. 3.), s. 8

 • 1994

  Načo toľko slov

  V Košiciach uviedli novú slovenskú operu

  Republika, 1994, roč. 2, č. 20 (26. 1.), s. 8
  (Norbert Bodnár)

 • 1993

  Konečne vypredané

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 204 (18. 10.), s. 3
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1993

  Dramaturgia ulahodila poslucháčovi

  Obzretie sa za tohtoročnou Košickou hudobnou jarou

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 117 (16. 6.), s. 7

 • 1993

  Nesmrteľnosť hudobného génia

  K nedožitým 85. narodeninám Jozefa Grešáka

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 11 (18. 1.), s. 5

 • 1993

  Nové talenty

  Celoslovenská súťaž konzervatoristov – spevákov

  Košický večer, 24. 5. 1993, Košice, roč. 4, č. 100 , s. 5

 • 1993

  Klavírna súťaž Košice ’93

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 9, s. 3

 • 1993

  Dita Marenčinová

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2

 • 1993

  Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5

 • 1993

  Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Vokálne kocerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5 – 6

 • 1993

  Rozospievaný Vranov po šiestykrát

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 10, s. 5

 • 1992

  Košická hudobná jar

  Rozhlas a televízia, 1992, roč. 53, č. 19, s. 10

 • 1992

  Barbier zo Sevilly má na to, aby sa stal “kasovkou”

  Vtip, šarm, brilantnosť

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 60 (25. 3.), s. 7

 • 1992

  Zvieratká a bábiky majú prím

  Baletný súbor opäť úspešný

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 40 (26. 2.), s. 9

 • 1992

  Pani profesorka ďakujeme

  Plody celoživotnej práce nášmu mestu

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 38 (24. 2.), s. 7
  (Mária Potemrová, hudobná historička, pedagogička)

 • 1992

  Netradične s hráčom na bicie Jozefom Hudákom

  Hudba objektívom karikatúr

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 35 (19. 2.), s. 8

 • 1992

  K novým brehom

  Životné jubileum PhDr. Lýdie Urbančíkovej

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 3 (6. 1.), s. 5

 • 1992

  Do koča, i do voza ?

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 239 (7. 12.), s. 5

 • 1992

  Hemerkovci formovali duchovný život mesta

  O strome a jablku

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 217 (5. 11.), s. 7

 • 1992

  Životné jubileum Laca Gerhardta

  Od komba k symfónii

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 170 (31. 8.), s. 5

 • 1992

  Čaro farieb hudobných obrazov

  Obzretie sa za 37. ročníkom KHJ

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 112 (10. 6.), s. 11

 • 1992

  XXII. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

 • 1992

  Tridsiata siedma Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4

 • 1992

  Košický kľúč k hudbe

  Telegraf, 1992, roč. 1, č. 135 (10. 6.), s. 13

 • 1991

  Organový festival v Košiciach na rázcestí

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 4

 • 1991

  Festival gréckokatolíckych zborov

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 7

 • 1991

  Významné kroky

  K hudobným programom košického televízneho štúdia

  Košický večer, 22. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 98, s. 5

 • 1991

  Dvorský – vrchol prehliadky

  Žilinský prvý ročník Pentagonály

  Košický večer, 20. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 96, s. 5

 • 1991

  Úspech mladých

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 89 (8. 5.), s. 7

 • 1991

  Tvorivá osobnosť svojiny

  Odišiel skladateľ Dezider Kardoš

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 70 (10. 4.), s. 5

 • 1991

  Úspech Elišky Pappovej

  K premiére Straussovej operety Cigánsky barón

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 68 (8. 4.), s. 5

 • 1991

  Majster dirigentskej paličky

  Odkaz veľkej osobnosti našej hudby

  Košický večer, 25. 3. 1991, Košice, roč. 2, č. 59, s. 5

 • 1991

  Manifestačný úspech hudobnej interpretácie

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 49 (11. 3.), s. 5

 • 1991

  Brilantný klavír, zanietený dirigent

  Mimoriadny hudobný zážitok s filharmóniou

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 39 (25. 2.), s. 5

 • 1991

  Svieži a radostný duch

  Náročné koncertné dielo vo Filharmónii

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 29 (11. 2.), s. 5

 • 1991

  Labyrint sveta, raj srdca

  Na konzervatóriu bola prehliadka mladých organistov

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 244 (16. 12.), s. 5

 • 1991

  Farebná bohatosť kráľovského nástroja

  Po 21. ročníku Medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 195 (7. 10.), s. 5

 • 1991

  Invenčné premiéry

  Úspech umelcov nášho mesta

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 19 (28. 1.), s. 5

 • 1991

  Zo sŕdc poslucháčov nikdy neodišla

  Vo Viedni s nezabudnuteľnou stálicou košickej opery

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 164 (23. 8.), s. 5

 • 1991

  V pamäti ostali hostia

  Desať mesiacov v práci filharmonikov

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 132 (10. 7.), s. 7

 • 1991

  Operný zákusok

  Po premiére Pimpinoného v štúdiu Smer

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 121 (24. 6.), s. 5

 • 1990

  ŠFK v 22. koncertnej sezóne

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 3

 • 1990

  Dva hlboké zážitky

  Orchestrálne koncerty Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 23. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 99, s. 5

 • 1990

  Virtuózi za kráľovským nástrojom

  O troch koncertoch Medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 16. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 94, s. 5

 • 1990

  Kazajka dramaturgie nespútala výkony

  Hodnotíme 21. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

  Košický večer, 11. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 91, s. 5

 • 1990

  Pôsobivé kreácie sólistov i zboru

  Medzinárodná spolupráca na príprave opernej inscenácie

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 9 (29. 10.), s. 3

 • 1990

  V znamení vzájomnej inšpirácie

  Pred záverom 21. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Košický večer, 2. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 85, s. 5

 • 1990

  Na klávesnici života

  K jubileu umelkyne, pedagogičky Ľudmily Kojanovej

  Košický večer, 26. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 82, s. 3

 • 1990

  Umelecky nevšedné stretnutia s hudbou

  Koncerty Štátnej filharmónie Košice uspokojili poslucháčov

  Košický večer, 10. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 71, s. 3

 • 1990

  Pôsobivé Grécke pašie

  Úspešné premiéry dávajú tušiť záujem obecenstva

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 66 (3. 4.), s. 3

 • 1990

  Majme svoju tradíciu

  Nad novoročným koncertom filharmonikov

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 6 (9. 1.), s. 3

 • 1990

  Zaslúžený aplauz sólistom

  Zmenám v programe sa koncerty nevyhli ani tentokrát

  Košický večer, 22. 3. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 58, s. 3

 • 1990

  Martinů – sloboda – Slovensko

  Dôstojná spomienka na velikána našej hudby

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 43 (17. 12.), s. 3

 • 1990

  Básnik tónov

  Pocta storočnici Bohuslava Martinů

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 34 (4. 12.), s. 3

 • 1990

  Farby Mesačného svitu

  K umelecky vynikajúcemu recitálu Stanislava Zamborského

  Košický večer, 15. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 3, s. 7

 • 1990

  Vydarené syntetické divadlo

  Úspešný návrat muzikálu Fidlikant na streche

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 26 (6. 2.), s. 3

 • 1990

  Vďaka východniarom za očarujúce chvíle

  Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2 (3. 1.), s. 3

 • 1990

  Hrať s dušou a láskou

  Deväťdesiatiny profesorky Márie Mašíkovej-Hemerkovej

  Košický večer, 16. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2, s. 3

 • 1990

  Život plný umenia

  Dve významné jubileá sólistky Štátneho divadla Márie Adamcovej

  Košický večer, 1. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 191, s. 3

 • 1990

  Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 1 (22), č. 14, s. 4

 • 1990

  Najhodnotnejší koncert Petra Toperczera

  Aká bola Košická hudobná jar

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 117 (18. 6.), s. 3

 • 1990

  Rozozvučať historicky vzácne nástroje

  Po skončení 20. medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 13. 6. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 114, s. 5

 • 1990

  Radosť z muzicírovania

  Na KHJ prevaha komorných koncertov

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 109 (6. 6.), s. 5

 • 1990

  Zanechal posolstvo ľudskosti

  Rozlúčili sme sa s národným umelcom Jánom Cikkerom

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 1 (2. 1.), s. 3

 • 1990

  Rozmer mystickosti v opere

  Grécke pašie v Košiciach

  Slovenský denník, 25. 4. 1990, roč. 1, č. 9, s. 4

 • 1989

  KARAP, Ján – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Cieľ – humanizovať človeka

  Rozhovor s vedúcim odboru kultúry Národného výboru mesta Košice

  Pravda, 7. 3. 1989, roč. 70, č. 56, s. 5

 • 1989

  Atraktívne, pôsobivo

  Pucciniho Bohéma na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 8. 12. 1989, roč. 70, č. 289, s. 5

 • 1989

  Za Jánom Šeflom

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 7

 • 1989

  November – december 1988 v Košickej filharmónii

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 3

 • 1989

  Autorský koncert Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 4

 • 1989

  ŠFK v septembri

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 22, s. 4

 • 1989

  Dvadsiata [Tridsiata] štvrtá Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 5

 • 1989

  20. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobná sezóna 1988/1989. Kritika 12, 1989, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 57 – 71

 • 1988

  Nabuccov úspech

  Pravda, 6. 12. 1988, roč. 69, č. 287, s. 5

 • 1988

  Z hudobného života Košíc

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 3

 • 1988

  Osemnásty medzinárodný organový festival v Košiciach, 16. – 17. mája 1988

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 4

 • 1988

  Aprílové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 10

 • 1988

  Devätnásta koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobná sezóna 1987/1988. Kritika 9, 1988, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 31 – 43
  (samostatná bibliografická príloha)

 • 1987

  Bez väčšej výrazovej sily

  Premiéra baletu Legenda o láske v Košiciach

  Pravda, 25. 11. 1987, roč. 68, č. 277, s. 5

 • 1987

  Smerovanie a perspektívy

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 270 (17. 11.), s. 5

 • 1987

  Potreby a perspektívy

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 248 (22. 10.), s. 5

 • 1987

  Výmena hodnôt, vzájomné poznávanie

  Pravda, 30. 9. 1987, roč. 68, č. 229, s. 5

 • 1987

  Sú proti umeleckej priemernosti

  Pravda, 24. 9. 1987, roč. 68, č. 224, s. 5

 • 1987

  Košická hudobná jar sa skončila s úspechom

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 150 (30. 6.), s. 5

 • 1987

  Premiéra divadelného experimentu

  Pravda, 1. 12. 1987, roč. 68, s. 5
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1987

  Nebývalý záujem o nové dielo

  K premiére opery Na Zemplíne v Košiciach

  Práca, 1987, roč. 42, č. 9 (13. 1.), s. 6

 • 1987

  Ostali znejúce myšlienky, hlboké emócie

  Za majstrom Jozefom Grešákom

  Východoslovenské noviny, 29. 4. 1987, Košice, roč. 36, č. 99, s. 4

 • 1987

  Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 4

 • 1987

  Viac dôvery mladým

  Hovoríme s Róbertom Stankovským, novým dirigentom Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 4

 • 1987

  POLAKOVIČOVÁ, Viera – HANUŠKA, Alexander – ČÍŽEK, Vladimír – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z podujatí Pražskej jari 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 4

 • 1986

  K slovu sa dostali mladí

  Koncertná činnosť Štátnej filharmónie v Košiciach

  Pravda, 19. 12. 1986, roč. 67, č. 299, s. 5

 • 1986

  Uspokojivý výsledok

  Premiéra talianskej opery na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 4. 2. 1986, roč. 67, č. 29, s. 5

 • 1986

  Umelecká kvalita podmieňuje záujem

  Skončil sa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar

  Pravda, 11. 6. 1986, roč. 67, č. 135, s. 5

 • 1986

  Veľké umenie nachádza ohlas

  Košická hudobná jar do druhej polovice

  Pravda, 30. 5. 1986, roč. 67, č. 125, s. 5

 • 1986

  Spevom vdychuje život. Zaslúžilý umelec Jozef Koder 60-ročný

  Východoslovenské noviny, 13. 9. 1986, Košice, roč. 35, č. 216, s. 1 – 2

 • 1986

  Koncerty Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 7

 • 1986

  Šestnásty medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 4

 • 1985

  Potlesk najmä Verdimu

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 30

 • 1985

  Necelá stovka koncertov

  Po 15. medzinárodnom organovom festivale v Košiciach

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 26

 • 1985

  Skúška umeleckého majstrovstva

  Beethovenov Fidelio v Štátnom divadle Košice

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 12

 • 1985

  Labutie jazero v pôvodnej verzii

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 5

 • 1985

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 5, s. 1, 3

 • 1985

  Nový komorný súbor v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 2

 • 1985

  Za Júliusom Bavolyárom

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 22, s. 7

 • 1985

  Karlovarské Mladé pódium

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 20, s. 5

 • 1985

  Tridsiata Košická hudobná jar

  15. Medzinárodný organový festival

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 14, s. 1, 5

 • 1984

  Umeleckosť rastie, návštevnosť klesá

  Činnosť Štátnej filharmónie Košice v prvom štvrťroku

  Pravda, 26. 4. 1984, roč. 65, č. 99, s. 5

 • 1984

  Hudobný život na východnom Slovensku

  Pravda, 6. 3. 1984, roč. 65, č. 56, s. 5

 • 1984

  Umelecké posolstvá tvorcov

  Začal sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Pravda, 16. 2. 1984, roč. 65, č. 40, s. 5

 • 1984

  Neadekvátna podoba diela

  Eugen Onegin P. I. Čajkovského na košickej scéne

  Pravda, 9. 2. 1984, roč. 65, č. 34, s. 5

 • 1984

  Bohatstvo umeleckých zážitkov

  Skončila sa 29. Košická hudobná jar

  Pravda, 1984, roč. 65, č. 140 (15. 6.), s. 5

 • 1984

  Zastúpenie slovenskej hudby

  Skončil sa 14. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Pravda, 29. 5. 1984, roč. 65, č. 125, s. 5

 • 1984

  Dominanta kultúrneho diania

  Štátna filharmónia Košice v 15. koncertnej sezóne

  Pravda, 12. 1. 1984, roč. 65, č. 10, s. 5

 • 1984

  Stáročné klávesy zatiaľ neznejú

  Život, 1984, Bratislava, roč. 34, č. 33, s. 14 – 15

 • 1984

  Pre hlboké estetické zážitky

  K hudobným podujatiam na východnom Slovensku v uplynulom roku

  Východoslovenské noviny, 2. 2. 1984, Košice, roč. 33, č. 1, s. 3

 • 1984

  V zrkadle návštevnosti

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 33
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1984

  Za Gejzom Toperczerom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 4, s. 7

 • 1984

  Jubilant Július Bavolyár

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 7

 • 1983

  S kvalitou rastie dôvera

  O činnosti Štátnej filharmónie v Košiciach

  Pravda, 1983, roč. 64, č. 94 (22. 4.), s. 5

 • 1983

  Zaslúžený umelecký ohlas

  Štátne divadlo v Košiciach uviedlo Pucciniho Toscu

  Pravda, 9. 11. 1983, roč. 64, č. 265, s. 5

 • 1983

  Máme čo zlepšovať

  Koncertný život vo východoslovenskej metropole – Košiciach

  Pravda, 21. 1. 1983, roč. 64, č. 17, s. 5

 • 1983

  Svieži umelecký tvar

  K Roku českého divadla na košickej opernej scéne

  Pravda, 1983, roč. 64, č. 159 (8. 7.), s. 5

 • 1983

  Východ si spieva...

  Pamiatke dirigenta, skladateľa, muzikanta

  Východoslovenské noviny, 2. 12. 1983, Košice, roč. 32, č. 285, s. 4

 • 1982

  Mladosť je krásna a sympatická

  Nástup mladých v obnovenej Traviate v Košiciach

  Pravda, 1982, roč. 63, č. 30 (5. 2.), s. 5

 • 1982

  Vďačný scénický tvar

  Premiéra Dona Pasquala na košickej scéne

  Pravda, 8. 10. 1982, roč. 63, č. 239, s. 5

 • 1982

  Hudba vo východoslovenskej metropole

  Skončil sa 27. ročník hudobnej jari v Košiciach

  Pravda, 2. 7. 1982, roč. 63, č. 155, s. 5

 • 1982

  Traviata v novom rúchu

  O premiére opery Giuseppe Verdiho v košickom Štátnom divadle

  Východoslovenské noviny, 29. 1. 1982, Košice, roč. 31, č. 24, s. 4

 • 1981

  Umelecký úspech inscenácie

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 99 (28. 4.), s. 5

 • 1981

  Žatva umeleckých zážitkov

  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

 • 1981

  Žatva umeleckých zážitkov

  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

 • 1981

  Dobrý deň vám

  K 65. narodeninám hudobného skladateľa a klaviristu Gejzu Toperczera

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 49 (27. 2.), s. 4

 • 1981

  Príjemná Helena

  (Inscenácia opery J. Offenbacha Krásna Helena v Divadle Jonáša Záborského v Prešove)

  Film a divadlo, 1981, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 27

 • 1981

  Košické kvarteto v bilancii i plánoch

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 9, s. 7

 • 1981

  XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – SKŘEPEK, Roman: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

 • 1980

  Veľké dielo v dôstojnej podobe

  Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach

  Pravda, 27. 2. 1980, roč. 61, č. 49, s. 5

 • 1980

  Vtipná inscenácia klasiky

  Po prešovskej premiére Krásnej Heleny

  Pravda, 24. 10. 1980, roč. 61, č. 252, s. 5

 • 1980

  Vďačíme za statočnú prácu

  Don Carlos na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 19. 9. 1980, roč. 61, č. 222, s. 5

 • 1980

  Dramaturgický prínos

  Štátna filharmónia v Košiciach po ďalších úspechoch

  Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 29, č. 39 (15. 2.), s. 4

 • 1980

  Vyzvanie do tanca

  Nová inscenácia v repertoári košického baletu

  Východoslovenské noviny, 13. 6. 1980, Košice, roč. 29, č. 138, s. 4

 • 1980

  Strieborné sviatky hudby

  Štvrťstoročie jarných hudobných festivalov v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1. 5. 1980, Košice, roč. 29, č. 103, s. 12 – 13

 • 1980

  Lela

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 25
  (Kolchidská legenda. Gruzínska operná novinka na scéne Štátneho divadla Košice)

 • 1980

  Piková dáma

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 24 – 25

 • 1980

  Don Carlos

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 24, s. 25

 • 1980

  Štátna filharmónia Košice v Španielsku

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 6

 • 1980

  II. abonentný cyklus koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 6, s. 6

 • 1980

  Bystrík Režucha v Mexiku

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 6

 • 1980

  XXV. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 15, s. 4

 • 1979

  Otázniky prázdnych sedadiel

  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 283 (30. 11.), s. 4

 • 1979

  (lu): Liaheň budúcich hviezd?

  Po VII. ročníku súťaže o Košický zlatý poklad

  Východoslovenské noviny, 14. 11. 1979, Košice, roč. 28, č. 269, s. 4

 • 1979

  Zašifrovaný Čipollino

  Na okraj košickej inscenácie baletu Karena Chačaturjana

  Východoslovenské noviny, 27. 6. 1979, Košice, roč. 28, č. 149, s. 4

 • 1979

  Prínos dramaturgický i umelecký

  Na okraj XXIV. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 30. 5. 1979, Košice, roč. 28, č. 125, s. 4

 • 1979

  Faust a Margaréta

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 25 – 26

 • 1979

  Veselá vdova

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 26, s. 24

 • 1979

  Carmen

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 24 – 25

 • 1978

  Bohatý dramaturgický výber

  K priebehu jarných hudobných festivalov vo Východoslovenskom kraji

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 89 (15. 4.), s. 4

 • 1978

  Namiesto kytice

  Zaslúžilý umelec Ladislav Holoubek 65-ročný

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 192 (16. 8.), s. 3

 • 1978

  Získala ďalších poslucháčov

  Na záver XXIII. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 14. 6. 1978, Košice, roč. 27, č. 138, s. 4

 • 1978

  Rozpačitý Hrnčiarský bál

  Hudobný život, 27. 2. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 5

 • 1978

  Spomienka na Karola Fischera

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 2

 • 1978

  Po XXIII. Košickej hudobnej jari

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 28. 8. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 5

 • 1978

  Košické kvarteto v Alžíri

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 12 (19. 6.), s. 6

 • 1978

  ZALATNAY, Sarolta – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sarolta v Československu

  Populár, 1978, roč. 10, č. 1, s. 17

 • 1977

  Hudobná sonda: O hudobnej činnosti v okrese Poprad

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 1, 8

 • 1976

  Košické kvarteto s novým úväzkom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 18, s. 5

 • 1976

  Cieľ: húževnato pracovať

  O Štátnej filharmónii hovoríme s jej šéfdirigentom Bystríkom Režuchom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 13, s. 3

 • 1976

  Za Antonom Cígerom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 7

 • 1976

  S celým srdcom odišiel

  Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (26. 5.), s. 4
  (Anton Cíger)

 • 1976

  Jozef Konder päťdesiatročný

  Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (17. 9.), s. 4

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2016

  Drahomíra Bargárová: prvá slovenská operná režisérka

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (127 s., 1. vyd., fotogr., tab.)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

  Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

  Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
  (209 s., 1. vyd., faks., fareb. fotogr., ilustr., mp., sch., tab.)

 • 2012

  Anna Poláková-Hadravová

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (144 s., 1. vyd., príloha 1 CD, faksim., fotogr., portr.)

 • 2009

  Život ako storočie. Magda Szakmáry-Móryová

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (144 s., 1. vyd., faksim., fotogr., ilustr., noty)

Bibliografia

 • 2017

  SNITKOVÁ, Tatiana: Lýdia Urbančíková: Často zabúdame na tých, ktorí odišli

  Prináša spomienky na košické umelkyne aj poučenie mladým

  Košický večer, 2017, Košice, roč. 50, č. 20, s. 6
  (Drahomíra Bargárová, nar. 1936, slovenská operná režisérka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, prezentácia knihy)

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 256
  (296 s., 1. vyd.)

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – NOVOTNÝ, Pavel: V zrkadle času: Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný [rozhovor]

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 4, s. 34 – 35

 • 1996

  DZEMJANOVÁ, Emília – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 14, s. 3

 • 1994

  RAŠIOVÁ, Nina – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zmeniť filozofiu riadenia divadla

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 8

 • 1990

  BEDNÁŘOVÁ, Katarína – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Iba spoločne pomôžeme kultúre

  S muzikologičkou PhDr. Lýdiou Urbančíkovou o hudobnom živote

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 13 (18. 1.), s. 3

x