• 1960 – 1965

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda a hudobná výchova), 1969 titul PhDr.

 • 1965 – 1968

  metodička v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, neskôr redaktorka denníka Smer v Banskej Bystrici

 • 1968 – 1978

  zástupkyňa šéfredaktora časopisu Hudobný život

 • 1978 – 1986

  tajomníčka Komisie koncertných umelcov, neskôr Komisie muzikológov Zväzu slovenských skladateľov

 • 1986 – 1988

  dramaturgička Komornej opery Slovenskej filharmónie

 • 1988 – 1990

  tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie

 • 1990 – 1999

  zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Slovenka

V hudobnokritickej a teoretickej činnosti sa orientovala najmä na hudobné divadlo (opereta, muzikál, opera).

Počas svojej profesionálnej dráhy sa zameriavala najmä na mapovanie a komentovanie aktuálneho hudobného života na Slovensku, patrí medzi zakladajúcich redaktorov časopisu Hudobný život, kde publikovala množstvo článkov, recenzií, štúdií, popri iných periodikách a dennej tlači. Je autorka desiatok hudobno-slovných relácií pre Slovenský rozhlas a hudobných scenárov pre Slovenskú televíziu.

V publikácii Cesty Operety podala pohľad na históriu i súčasnosť tohto divadelného žánru ako aj slovenského muzikálu; problematike hudobného divadla zostala verná aj v publikácii memoárového charakteru, ktorú pripravila spolu s Máriou Kišonovou-Hubovou pod názvom Volali ma Mimi (2001) a v knihe o poprednej dramatickej sopranistke Opery Slovenského národného divadla Elene Kittnarovej: Život na dvoch scénach (2004). Vydavateľstvo Perfekt vydalo jej knihu portrétov a rozhovorov so sedemnástimi osobnosťami speváckeho umenia na Slovensku pod názvom Zlaté hlasy (2014).

x