• 1968 – 1972

  Pedagogická fakulta UK v Trnave, matematika a hudobná výchova (teória dirigovania a základy speváckej techniky – Ján Strelec, dirigovanie zboru – Jozef Potočár)

 • 1970

  asistent Jozefa Potočára v Akademickom speváckom zbore UK v Bratislave

 • 1972 – 1977

  VŠMU (zborové dirigovanie – Juraj Haluzický, operné dirigovanie – Tibor Frešo)

 • od 1972

  dirigent a 1977 – 1985 umelecký vedúci Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave,

 • umelecký vedúci a dirigent Ľudového spevokolu učiteľov Slovenska

 • 1973 – 1974

  dirigent speváckeho zboru Technik

 • 1978 – 1981

  externé štúdium na VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ladislav Slovák)

 • od 1983

  dirigent Akademického speváckeho združenia pri PKO v Bratislave

 • od 1983/1984

  dirigent a v sezóne 1985/1986 hlavný dirigent Štátneho divadla Košice, súčasne spolupráca so speváckym zborom Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum 

 • 1986 – 1987

  umelecký vedúci umeleckých telies SĽUKu

 • od 1988

  šéfdirigent Komornej opery 

 • 1990

  zbormajster SFZ

 • 1993 – 1995

  hlavný zbormajster Opery SND

 • 1997 – 1999

  riaditeľ Komornej opery SND 

 • 1998 – 2003

  umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru Lúčnica

 • 1999 – 2001

  umelecký vedúci a dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • 2002 – 2003

  šéfdirigent Opery Štátneho divadla Košice

 • 2003 – 2004

  umelecký vedúci a hlavný zbormajster SFZ

 • 2005 – 2011

  umelecký šéf  a dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • od 2011

  (august) šéfdirigent orchestra ŠO v Banskej Bystrici

x