• Martinček, Dušan: Komunikácie

    Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

    Zdroj: Archív HC

  • Hatrík, Juraj: Sonata-ciacona

    Daniela Varínska (pf)

    Zdroj: Archív HC

Aktualizované: 20. 04. 2022

x