• Martinček, Dušan: Komunikácie

    Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

    Zdroj: Archív HC

  • Hatrík, Juraj: Sonata-ciacona

    Daniela Varínska (pf)

    Zdroj: Archív HC

Aktualizované: 02. 11. 2023

x