• 1981 – 1987

    Konzervatórium v Bratislave (flauta)

  • 1988 – 1994

    VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes), počas vysokoškolského štúdia pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

Ján Zach je autor scénickej hudby v rámci spolupráce s poprednými slovenskými divadelnými režisérmi (Ivan Holub, Soňa Ferancová). V rámci spoločných projektov spolupracuje so skupinou výtvarných umelcov INAK. Pravidelne uvádza skladby na Slovensku na festivaloch súčasnej hudby Melos-Étos a Nová slovenská hudba a v zahraničí (Saxtet v talianskej Florencii). Uviedol diela v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii a v BBC 2006 – ...Lie Back (in an Arm-Chair). V súčasnosti pôsobí v Bratislave a okrem kompozície sa venuje poradenskej psychoterapii.

x