• 1949

  spoluzakladateľ Vysokoškolského tanečného orchestra, spolupracoval so slovenským swingovým telesom Kolektív ako aj s Orchestrom Jána Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku

 • 1952

  absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, súčasne štúdium hry na klarinete na Hudobnej škole v Bratislave, počas štúdia bol členom viacerých študentských kapiel (Tiger Jazz Band, Luňáci, Night Club)

 • od 1952

  tvorba tanečných piesní

 • 1958 – 1967

  profesionálny hudobník, aranžér a skladateľ v Tatra kabarete (Tatra revue), neskôr v Orchestri Juraja Berczellera

 • od 1967

  vedúci Redakcie zábavnej hudby (neskôr Redakcia populárnej hudby) Čs. rozhlasu v Bratislave, 1984 odvolaný z funkcie z politických dôvodov, neskôr hudobný redaktor tej istej redakcie, 1990 odchod do dôchodku

 • 1974

  vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá (text Tibor Grünner, interpret Karol Duchoň)

 • 1976

  vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Pár nôt (text Ľuboš Zeman, interpretka Jana Kocianová)

 • 1991 – 2008

  autor a dramaturg projektu Antológia slovenskej populárnej hudby (Sony Music Bonton Slovakia, Hudobný fond)

 • 1993 – 2003

  spoluautor cyklu relácií Pesničky z pamätníka pre Slovenský rozhlas, zameraného na mapovanie histórie slovenskej populárnej hudby s dobovými nahrávkami

Popri hudobných aktivitách sa venoval aj teoretickej a publikačnej činnosti. Zameriaval sa na dokumentáciu a prieskum slovenskej populárnej hudby. Je autorom antológie tvorby 30. až 60. rokov, ktorá vyšla vo viacerých dieloch (1 – 10), syntetickej odbornej publikácie o slovenskej populárnej hudbe od počiatkov po 70-te roky 20. storočia.

Je autor inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru. Napísal viacero scénických a filmových hudieb, niekoľko šansónov ako aj skladieb pre dychovú hudbu.

Popri redakčnej práci rozhlasového hudobného redaktora sa venoval problematike využitia počítača v oblasti programovania hudby.

Bol predsedom a členom Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladateľov. Spolu so skladateľom Jánom Siváčkom sa zaslúžil o vznik Medzinárodného festivalu tanečnej piesne (MFTP) Bratislavská lýra ako medzinárodného súťažného festivalu populárnej hudby, ktorý sa každoročne konal v Bratislave v rokoch 1966 – 1989, kde v rôznych funkciách pôsobil vyše 25 rokov.

x