• od 1928

  Lekárska fakulta UK v Bratislave, zároveň súkromné štúdium hry na klavíri

 • 1932 – 1936

  Neues Wiener Konservatorium (kompozícia – Eugen Zándor)

 • 1939 – 1949

  pracovník Slovenského autorského zväzu

 • 1942 – 1948

  zakladateľ a riaditeľ vlastného hudobného vydavateľstva

 • 1949 – 1974

  riaditeľ Slovenského autorského zväzu

"Ako skladateľ, vyškolený na viedenských salónnych a operetných tradíciách, postupne hľadal a nachádzal žánrový výraz pre pôvodnú slovenskú tvorbu. Ťažiskom jeho tvorby sa stala síce opereta, ale popri nej vytvoril aj veľa skladieb tzv. vyššieho populáru, ktorý našiel uplatnenie v rozhlasových programoch a na promenádnych koncertoch. V operetnom žánri dospel k vytvoreniu vlastného, „dusíkovského“ melodicko-harmonického prejavu, ktorý môžeme identifikovať v operete Modrá ruža, Dvorná lóža a Hrnčiarsky bál, ako aj v mnohých piesňach (napr. Pieseň o vlasti). Dusík patrí k zakladateľom slovenského tanga a svojou rozmanitou a bohatou piesňovou tvorbou, obsahujúcou asi 300 piesní, stal sa hlavným predstaviteľom slovenskej populárnej hudby. Roku 1965 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec a 1988 titul Národný umelec. Na jeho počesť SOZA každoročne udeľuje Cenu Gejzu Dusíka médiu za najväčší podiel vo vysielaní slovenskej pôvodnej tvorby."

 

(JURÍK, Marián: Gejza Dusík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 87.)

x