• 1962 – 1968

  Konzervatórium v Brne (gitara - Arnošt Sádlik)

 • 1976 – 1981

  VŠMU v Bratislave (gitara)

 • od 1979

  člen dua Dagmar & Jozef Zsapka so svojou manželkou, flautistkou Dagmar Zsapkovou

 • 1966 – 1967

  gitarový pedagóg na Ľudovej škole umenia v Leviciach

 • 1967 – 1971

  gitarový pedagóg na Ľudovej škole umenia v Komárne

 • 1971 – 1972

  gitarový pedagóg na Ľudovej škole umenia v Bratislave

 • 1972 – 1989

  gitarový pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1981

  gitarový pedagóg na VŠMU v Bratislave (1992 docent, 1997 profesor)

 • od 2000

  hosťujúci profesor na Universidade di Aveiro v Portugalsku

Jozef Zsapka je typom moderného, mnohostranne orientovaného umelca s detailnou znalosťou problematiky svojho nástroja. Akčný rádius jeho tvorivých snáh zasahuje do sféry interpretačnej, pedagogickej, manažérsko-organizačnej, dramaturgickej a editorskej. Zaslúžil sa o profesionalizáciu klasickej gitary na Slovensku a podstatnou mierou prispel k jej popularizácii v najširších radoch koncertného publika.

Ako sólista vystúpil so všetkými poprednými slovenskými telesami, účinkoval taktiež s Brnianským komorným orchestrom (Česko), Moravským kvartetom (Česko), Izmir Symphony Orchestra (Turecko), Orquestra Filarmonia das Beiras (Portugalsko), Symphonia Estorial (Španielsko). Koncertoval vo väčšine európskych krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Španielsko, Portugalsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Grécko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Švédsko), ďalej v USA, Mexiku, na Kube, v Japonsku, Austrálii, Mongolsku, Vietname a Turecku. Vystúpil na hudobných festivaloch v Prahe, Brne, Budapešti, Esztergome, Bukurešti, Sofii, Belehrade, Ríme, Rieti, Bari, Miláne, Messine, Viedni, Ruste, Salzburgu, Grazi, Volose, Thessalonikách, Aténach, Weikersheime, Luxemburgu, Londýne, Paríži, Barcelone, Madride, Porte, Aveire, Lisabone, Burgose, Sernancelhe, Berlíne, Lipsku (Gewandhaus), Bonne, Kolíne, Varšave, Krakove, Wroclawi, Moskve, Sankt Peterburgu, Kyjeve, Ankare, Istanbule, Izmire, Ulánbátare, Kuvajte, Hong-Kongu, Saigone, Hanoi, Sendai, Tokiu, Nagoi, Sydney, Melbourne, Washingtone, New Yorku, Los Angeles, Atlantic City, Havane.

Ako komorný partner spolupracoval s flautistom Milošom Jurkovičom, gitaristami Aloisom Menšíkom a Martinom Myslivečkom. Od roku 1979 pravidelne účinkuje so svojou manželkou, flautistkou Dagmar Zsapkovou v duu Dagmar & Jozef Zsapka. Toto duo hodnotia odborníci ako najlepšie svojho druhu na svete.

Výnimočné postavenie v porovnaní s ostatnými slovenskými koncertnými sólistami dosiahol na poli štúdiového nahrávania. Okrem mnohých rozhlasových či televíznych záznamov realizoval vyše 40 titulov pre nahrávacie spoločnosti OPUS, NAXOS, SPI MILAN, RCA Japan, GENDAI Ltd., ALBANY RECORDS USA a i. Je dramaturgom a hudobným režisérom nahrávacích projektov súboru Bratislavské gitarové kvarteto a koncertných umelcov Gabriela Guillena, Jorgosa Panetsosa, Lea Witoszynského, Józsefa Eötvösa, Andreasa Kröpera a i.

Jozef Zsapka je zakladateľskou osobnosťou slovenskej gitarovej školy. Za desiatky rokov pedagogickej pôsobnosti sformuloval a rozpracoval zásady didaktiky slovenskej gitarovej školy a vychoval prakticky celú garnitúru slovenských profesionálov v oblasti klasickej gitary. Jeho žiaci získali viac než 100 ocenení na domácich i medzinárodných gitarových súťažiach a presadili sa doma i v zahraničí na koncertných pódiách i v pedagogickej praxi na rôznych stupňoch odborného školstva. V jeho triede ukončili doktorát svetoznámi umelci ako József Eötvös (Maďarsko), Marco Socias (Španielsko), Pavel Steidl (Česko), Jorgos Panetsos (Grécko/Rakúsko) a ďalší.

Je zakladateľom, dramaturgom a riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu (založeného 1975) a Medzinárodnej gitarovej súťaže (1995) Josepha Kaspara Mertza v Bratislave. Je zakladateľom medzinárodného gitarového festivalu LiGiTa v Lichtenštajnsku.

Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí (Rakúsko, Grécko, Španielsko, Lichtenštajnsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Kuba, Japonsko, USA). Pravidelne zasadá v porotách interpretačných súťaží (Bratislava, Banská Bystrica, Viedeň, Atény, Budapešť, Eschen, Rust, Kutná Hora, Sernancelhe, Viseu, Petrer, Mottola, Esztergom, Vác a i.).

V editorskej činnosti Jozefa Zsapku prevažuje vydávanie skladieb, ktoré boli dedikované jemu alebo duu Dagmar & Jozef Zsapka. Do pedagogickej literatúry prispel prípravou a odbornou redakciou zborníkov inštruktívnych gitarových skladieb (vydavateľstvo OPUS). Medzinárodné uznanie získal ako autor transkripcií flautových diel svetových autorov, ktoré publikoval v hudobných vydavateľstvách Chanterelle, Trekel a Fritz & Vogt, Guitarissimo. Od roku 1995 je členom úzkeho tímu špecialistov na literatúru o gitarovej hre so sídlom v Ríme. Prvým výsledkom ich spolupráce je publikácia „Guitar reference“.

x