Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2006

  BORNE, François (ed. a arr. Zsapka, Jozef): Fantaisie brillante sur l´opéra Carmen de Georges Bizet

  ECH 534

  Chanterelle
  (ISBN-10: 0786676655; ISBN-13: 978-0786676651)

 • 2006

  VIVALDI, Antonio [Ed. a arr. Zsapka, Jozef]: Concerto in C minor op. 44 No. 19/PIN. No. 440

  ECH 535

  Chanterelle
  (ISBN-10: 0786676620; ISBN-13: 978-0786676620)

 • 2006

  CORONEL, Marcelo [Ed. Zspaka, Jozef]: Homenaje a un carrero patagonico

  ECH 790

  Chanterelle
  (ISBN 9780786676637; ISMN: 9790204707904; M204707904)

 • 1992

  MARTINČEK, Dušan (ed. Zsapka, Jozef): Gradus ad parnassum : 12 inštruktívnych skladieb pre gitaru

  Opus, Bratislava

 • 1991

  ZSAPKA, Jozef (ed. a arr.): Biele Vianoce/White Christmas. Melodický nástroj (spev) a gitara

  Opus, Bratislava

 • 1990

  ED. ZSAPKA, Jozef: Koledy/Christmas Carols : Melodický nástroj (spev) a gitara

  Opus, Bratislava

 • 1988

  CARCASSI, Matteo [Ed. Zsapka, Jozef]: Etudy pre gitaru op. 60

  Opus, Bratislava

 • 1988

  MARTINČEK, Dušan [Ed. Zsapka, Jozef]: Elégia; Dobrý deň, pán Picasso

  Opus, Bratislava

 • 1987

  SOR, Fernando (ed. Zsapka, Jozef): Etudy : 1. zošit

  Opus, Bratislava

 • 1986

  MARTINČEK, Dušan (ed. Zsapka, Jozef): Kaleidoskop skladieb pre gitaru : Etudy, Renesančná čítanka, Prélude, Sérénade

  Opus, Bratislava

 • 1986

  ZSAPKA, Jozef (arr. gitarového partu) – KLEMENT, Miloslav (arr.): 1 + 1 : 24 piesní a tancov z Vietorisovej tabulatúry a Pestrého zborníka

  Opus, Bratislava

 • 1985

  ZSAPKA, Jozef (ed. a arr.) – VÁŇA, Ferdinand a Wurm, Karol (prepis lutnovej tabulatúry): Lutnové skvosty starej Levoče : Skladby z Levočského lutnového zborníka (18. stor.) a zo zbierky J. B. Besarda Thesaurus Harmonicus (1603)

  Opus, Bratislava

 • 1984

  MARTINČEK, Dušan (ed. Zsapka, Jozef): Prednesové skladby pre mladých gitaristov

  Opus, Bratislava

 • 1978

  GIULIANI, Mauro (ed. Zsapka, Jozef): Etudy a prednesové skladby

  Opus, Bratislava

 • 1976

  SOR, Fernando (ed. Zsapka, Jozef): Etudy a prednesové skladby

  Opus, Bratislava

 • -1

  RAVEL, Maurice [Ed. a arr. Zsapka, Jozef]: Pièce en forme de Habanera

  GP 291

  Guitarissimo publications

 • -1

  REKHIN, Igor [Ed. Zsapka, Jozef]: Springflowers : Divertimento für Flöte and Gitarre

  V&F 1108

  Vogt & Fritz

 • -1

  EÖTVÖS, József [Ed. Zsapka, Jozef]: Flaumfedern

  T 6087

 • -1

  COSTE, Napoleon [Ed. Zsapka, Jozef]: Etudy pre gitaru op. 38

  Opus, Bratislava

 • -1

  DOPPLER, Franz [Ed. a arr. Zsapka, Jozef]: Fantaisie Pastorale Hongroise op. 26

  GP 290

  Guitarissimo publications

 • -1

  ED. ZSAPKA, Jozef: Európska gitarová hudba

  Opus, Bratislava

Personálna bibliografia

 • 1986

  Gitarové akordy a značky pre samoukov

  Opus, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1982

  Jozef Zsapka : gitara

  Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 113 – 115

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Jozef Zsapka

  Slovenskí koncertní umelci, 1976, Slovenský hudobný fond, s. 191 – 195

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O množstve podôb gitary s Jozefom Zsapkom [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 14 – 17

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza : Koncert k životnému jubileu profesora Jozefa Zsapku

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 10 – 13

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 4

 • 2010

  ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 4

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 19

 • 2007

  KRAJČO, Martin: Jozef Zsapka (nielen) o klasickej gitare od 60. rokov dodnes

  Hudba, 2007, roč. 2, č. 1, s. 8 – 11

 • 2002

  JIMENEZ, J.: Concierto de Dagmar y Jozef Zsapka

  Diario de Burgos , 8. 8. 2002

 • 2002

  COOPER, Colin: Brno 2002

  Classical Guitar, 2002

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: SF v apríli

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 19 – 20

 • 1998

  HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - IV.

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 8, s. 7

 • 1997

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Festival s tradíciou i perspektívou [rozhovor]

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 16, s. 8

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 6, s. 5

 • 1997

  JURÍK, Marián: Gitarová hudba z Mirbachovho paláca 2

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 5, s. 10

 • 1997

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Jubilujúci Jozef Zsapka

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 2, s. 3

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Gitary jubilejne

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 16 – 17, s. 4

 • 1995

  FÖLDESOVÁ, Marta: ... Ťažko je byť doma prorokom ...

  Rozhovor s jubilujúcim duom Jozef Zsapka, Dagmar Zsapková

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 1, 7

 • 1995

  Hight class musicians

  The Standard , 14. 2. 1995, London

 • 1995

  RIBOUILLAULT, D.: Kritika na koncert

  Les Cahiers de la Guitare, 1995, č. 56

 • 1995

  PÄFFGEN, P.: 3. Liechsteinische Gitarrentage

  Gitarre & Laute, 1995, č. 5

 • 1994

  KRAMÁROVÁ, Nina: Hrali spolu tango [rozhovor]

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 6, s. 7

 • 1993

  Aoe: Ein Duo der Superlative aus der Slowakei

  Liechtensteiner Vaterland , 19. 7. 1993

 • 1993

  BUZOGA, Michal: Nesmú sklamať ani raz

  Život, 1993, č. 11

 • 1992

  BERGER, Igor: BHS - Komorné koncerty

  Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 20, s. 6 – 7

 • 1992

  M.B.: Spitzenkönnen auf Gitarre und Flöte

  Buchser Zeitung , 31. 3. 1992

 • 1992

  Eine seltene, aber eindrückliche Kombination

  Zuger Nachrichten, 28. 3. 1992

 • 1992

  Leckerbissen für Gitarre und Flöte

  Zuger Zeitung , 28. 3. 1992

 • 1992

  (E.B.): Konzert in der Kirche

  Liechtensteiner Volksblatt , 23. 3. 1992

 • 1992

  Harmonie mit Gitarre und Flöte

  Bündner Woche , 18. 3. 1992

 • 1992

  Ein hochstehender Musikabend

  Liechtensteiner Volksblatt, 17. 3. 1992

 • 1992

  (sb): Dagmar a Jozef Zsapkovci

  Národná obroda , 6. 2. 1992

 • 1991

  BERGER, Igor: Turné plné zážitkov [rozhovor]

  Hudobný život , 1991, roč. 23, č. 3, s. 9

 • 1991

  FUJIMURA, Takahito: Duo Dagmar&Jozef Zsapka

  Gendai Gitar, 1991

 • 1990

  JAVORSKÝ, Igor: Bonjour monsieur [recenzia CD]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 25, s. 5

 • 1989

  FULKA, Vladimír: Festival gitarovej hudby v Nitre

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 24, s. 4

 • 1989

  Pf: Recenzia CD-Bonjour monsieur

  Večerník , 8. 11. 1989

 • 1989

  JANUŠKOVÁ, Angela: Tóny gitary zrkadlom duše

  Večer , 20. 3. 1989

 • 1989

  DUARTE, John: Notes from Europe

  GFA Soundboard , 1989 , č. Winter 1989 – 90

 • 1988

  Ch: Platňa ako dar

  Večerník , 22. 12. 1988

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život , 1988, roč. 20, č. 1, s. 3

 • 1987

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jozef Zsapka - Homage to Beatles [recenzia LP]

  Hudobný život , 1987, roč. 19, č. 24, s. 5

 • 1987

  BACHLEDA, Stanislav: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život , 1987, roč. 19, č. 5, s. 7

 • 1986

  FELLEGI, Pavol: Gitara je koncertný nástroj

  Večerník , 21. 2. 1986

 • 1986

  Ba: Pocta pre Beatles

  Populár, 1986, č. 10

 • 1985

  ANGULO, F.: Recital de Jozef Zsapka

  Cartelera , 25. 9. 1985, Havana

 • 1985

  POLTOVAN, I.: Kamernij duet

  Čerkaska Pravda , 4. 9. 1985

 • 1985

  BACHLEDA, Stanislav: Leto s gitarami

  Smena, 31. 8. 1985

 • 1985

  KYSELOVÁ, Eleonóra: Classical and popular evergreens with Jozef Zsapka / Famous guitar compositions [recenzia 2 LP]

  Hudobný život , 1985, roč. 17, č. 15, s. 5

 • 1985

  CENKOVÁ, Klára: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život , 1985, roč. 17, č. 7, s. 7

 • 1984

  CÓN, Peter: Komorný koncert na vysokej úrovni

  Smena , 15. 8. 1984

 • 1984

  OLEÁR, Miroslav: Profily – Gitarista Jozef Zsapka

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 3

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Z gréckeho pódia

  Večerník , 2. 8. 1984

 • 1984

  MAVRUDIS, Notis: Koncert Zsapkovcov vo Volose

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Prvotriedny reprezentant

  Smena , 7. 6. 1984

 • 1984

  Zvučit gitara

  Večernaja Moskva , 17. 3. 1984

 • 1983

  RÁCZ, Tibor: Nie každodenný zážitok

  UjSzó , 19. 7. 1983

 • 1983

  SKŘEPEK, Roman: Z košických koncertov

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 4

 • 1982

  BACHLEDA, Stanislav: Po turné v ZSSR [rozhovor]

  Smena , 8. 4. 1982

 • 1982

  DONG, Trung: Kritika koncertu

  Nhan Dan, 1982

 • 1981

  BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

  Hudobný život , 1981, roč. 13, č. 19, s. 8

 • 1981

  POKORA, Miloš: Kytara a Warchalovci

  Gramorevue, 1981

 • 1978

  JAURA, Ján: Majstri svojich nástrojov

  Kultúra a život Trnavy, 1978, č. 9

 • 1978

  ZUCZKEROVÁ, Olga: Dva významní instrumentalisté

  Gramorevue, 1978, č. 1

 • 1977

  ČÁRSKA, Elena: G.F.Händel: Sonáty pre flautu a gitaru [recenzia LP]

  Hudobný život , 1977, roč. 9, č. 17

 • 1977

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, L.: Dni gitarovej hudby ´77

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 17, s. 4

 • 1977

  BREZÁNYOVÁ, Ľudmila: Koncerty Hudobnej mládeže v Žiline

  Pravda , 2. 9. 1977

 • 1975

  OLSSON, Christer: Virtuos musik pa Hässleholmsgarden

  Norra Skane , 27. 9. 1975

 • 1974

  A.: Excelente concierto del duo Jurkovic-Zsapka

  La Region , 4. 12. 1974

 • 1974

  ier: Zneli Gitara a Flauta

  Večerník , 9. 8. 1974

x