• 1971 - 1975

  Konzervatórium v Bratislave (flauta - Ladislav Šoka, Viktor Vavro)

 • 1975 - 1979

  VŠMU v Bratislave (Miloš Jurkovič)

 • 1979 - 1980

  postgraduálne štúdium na základe umeleckého štipendia na AMU v Prahe (František Čech)

 • 1980 - 1981

  pokračovanie postgraduálneho štúdia na VŠMU (Miloš Jurkovič)

 • 1999 - 2000

  VŠMU, doktorandské štúdium (titul artis doctor)

 • od 1979

  členka dua Dagmar & Jozef Zsapka (so svojim manželom, gitaristom prof. Jozefom Zsapkom)

 • od 1982

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2007

  pedagogička na VŠMU v Bratislave (2013 docent, 2019 profesor)

Dagmar Zsapková vystupuje jednak sólisticky i ako komorná hráčka. Ako sólistka sa prezentovala s renomovanými komornými a symfonickými telesami (napr. SKO Bohdana Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto, Musica Aeterna, Lichtenštajnské kvarteto a i.). Od roku 1979 účinkuje so svojim manželom, gitaristom Jozefom Zsapkom v duu Dagmar & Jozef Zsapka. Zsapkovci si vydobili popredné miesto nielen na Slovensku, ale aj v konkurencii ansámblov totožného zloženia v medzinárodnom kontexte. Vysoká umelecká úroveň Zsapkovcov podnietila vznik viacerých pôvodných opusov prevažne im dedikovaných od domácich a početných zahraničných autorov.

Dagmar Zsapková koncertovala takmer po celom svete (napr. Japonsko, USA, Mexiko, Anglicko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko, Grécko, Turecko, štáty bývalej Juhoslávie, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Česko, Mongolsko, Vietnam, Kuba, Bulharsko, Rumunsko a i.). Premiérovala rad skladieb súčasných domácich a zahraničných autorov. Mnohé z nich jej skladatelia dedikovali (napr. Jorge Cardoso, Argentína; David Babcock, USA; Igor Rechin, Rusko; Filimon Ginalis, Grécko; Štěpán Rak, Česko; ďalej Alexander Moyzes, Ilja Zeljenka, Dušan Martinček, Peter Martinček, Víťazoslav Kubička, Miloslav Kořínek, Ľuboš Bernáth a iní.). Tieto skladby sú publikované v edíciách Fritz & Vogt, Trekel, Chanterelle, Guitarissimo, Hudobný fond a Opus. Nahrala 6 profilových CD vo vydavateľstvách Opus, Akcent, Vysoká škola múzických umení.

Popri koncertnej aktivite tvorí dôležitú oblasť jej pedagogická činnosť. Od roku 1982 vyučuje hru na flaute na Konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2007 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave. Jej študenti pravidelne účinkujú s orchestrálnymi telesami ako Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina ako aj s rôznymi komornými zoskupeniami. Jej absolventi pôsobia ako sóloví, komorní či orchestrálni hráči a tiež i ako kvalitní pedagógovia konzervatórií a základných umeleckých škôl.

Pravidelne zasadá v porotách medzinárodných interpretačných súťaží. Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Japonsko, USA, štáty bývalej Juhoslávie, Grécko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Anglicko).

x