• 1989 – 1995

  Konzervatórium v Bratislave (orchestrálne dirigovanie – Zdeněk Bílek, klavír – Karol Toperczer)

 • 1995 – 2000

  VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Bystrík Režucha, zborové dirigovanie do 1998 – Elena Šarayová)

 • 1995 – 2000

  ako dirigent vystúpil so Slovenskou filharmónou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmónou Košice, orchestrou Komornej opery a so Symfonickým orchestrom VŠMU, neskôr aj s ŠKO Žilina a so súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali

 • 1997 – 1999

  asistent dirigenta zboru ECHO

 • 1999

  zakladateľ a umelecký vedúci vokálneho súboru Voci Festose, neskôr aj zbormajster a člen vokálneho zoskupenia Camerata Bratislava a zbormajster komorných zborov Camerata Bratislava, Musica vocalis

 • 2000 – 2001

  VŠMU, doktorandské štúdium (Ondrej Lenárd) a pôsobenie v Slovenskej filharmónii vo funkcii pomocného dirigenta

 • od 2003

  University of Arizona School of Music (dirigovanie – Thomas Cockrell, klavír – Paula Fanová), počas pobytu v USA dirigent Arizona Symphonic Orchestra a Arizona Philharmonic Orchestra

 • 2006

  nominácia na Cenu Ľudovíta Rajtera

 • 2007

  ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU

 • 2008

  získanie doktorátu na University of Arizona

 • od 2010

  hudobný riaditeľ a šéfdirigent Rogue Valley Symphony Orchestra v americkom Oregone

 • -

  hudobný riaditeľ a šéfdirigent Queens Symphony Orchestra v New Yorku

Martin Majkút študoval aj u Gianluigiho Gelmettiho na Accademia Musicale Chigiana v talianskej Siene a u Salvadora Mas Condeho na Wiener Meisterkurse vo Viedni.

Umelecky spolupracoval s dirigentmi ako sú Andrew Parrott, Stephen Stubbs, Simon Standage, Marie Laure Teissedre a i. Koncertuje aj ako klavirista (komorná hudba) a spevák (sólista a zborový spevák špecializujúci sa na starú hudbu). S vokálnym súborom Voci Festose, ktorého je zakladateľom a umeleckým vedúcim, realizoval nahrávku dvoch CD so stredovekou a renesančnou hudbou pre knižné publikácie Nadi Hrčkovej Dejiny hudby I., II.).

Okrem orchestra Slovenskej filharmónie dirigoval napr. aj ŠKO Žilina, SOSR, ŠF Košice a viedol súbory starej hudby Solamente naturali a Musica aeterna. Premiérovo uviedol diela viacerých slovenských skladateľov (Godár, Hatrík, Kolkovič, Lejava, Parík, Piaček, Zeljenka).

Martin Majkút je v súčasnosti hudobným riaditeľom a šéfdirigentom Rogue Valley Symphony Orchestra v americkom Oregone. V USA pôvodne pôsobil v Arizone, o. i. aj ako dirigent Southern Arizona Symphony Orchestra a asistent dirigenta v Arizonskej opere. Jeho aktuálne angažmány zahŕňajú účinkovanie s Queens Symphony Orchestra (New York), hosťovanie na Oregon Shakespeare Festival, ako aj vo Wallis Annenberg Center v Beverly Hills (Kalifornia). Pravidelne sa venuje aj zborovému dirigovaniu a komornej hre ako komorný klavirista. V januári 2016 bol Ligou amerických orchestrov ocenený ako „2016 Emerging Artist“.

V lete 2016 dirigoval koncert novozaloženého Slovenského mládežníckehp orchestra, ktorého vznik podnietilo Hudobné centrum. S telesom sa predstavil aj na 27. stredoeurópskom festivale koncertného umenia Allegretto v Žiline (2017). V roku 2019 dirigoval Symfonický orchester VŠMU na slávnostnom koncerte pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy múzických umení.

x